W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w Lublińcu odbył się piknik historyczny pn. „Patriotyczny Lubliniec - oddaj hołd Powstańcom Warszawskim", którego współorganizatorem był Zakład Karny w Lublińcu. Do obchodów włączyli się czynnie także funkcjonariusze z kilku jednostek penitencjarnych naszego okręgu. Przyjechali także po to, aby aktywnie wesprzeć piękną inicjatywę lublinieckich komandosów, akcję honorowego krwiodawstwa „Mam to we krwi”.

„Nie trzeba być żołnierzem, by służyć ojczyźnie. Bezinteresowne oddanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi to czyn wielki i chwalebny, czyn równie bohaterski jak walka w obronie własnego kraju! Postawa świadcząca o najwyższej dojrzałości człowieka” – te słowa znajdują się na certyfikatach JWK z Lublińca, jakie 1 sierpnia odebrało kilkunastu funkcjonariuszy Służby Więziennej, honorowych dawców krwi.

W tym roku do uroczystych obchodów upamiętniających bohaterów Powstania Warszawskiego przyłączyli się poza gospodarzami z ZK Lubliniec także specjaliści OISW Katowice reprezentujący Dyrektora Okręgowego, funkcjonariusze z pięciu aresztów i zakładów karnych (AŚ Katowice, AŚ Zabrze, AŚ Tarnowskie Góry, AŚ Częstochowa i ZK Herby) oraz katowicka GISW.

Ale „Patriotyczny Lubliniec” połączył wiele służb, instytucji i organizacji. W wydarzeniu wzięło udział lub wsparło je: Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Policja, Straż Pożarna, ZHP, fundacja „WSPIERAM cicho i skutecznie” , Klub HDK PCK Legion, Starosta Powiatu Lublinieckiego, Burmistrz Miasta Lublińca, Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Oddział IPN w Katowicach, BohaterON, „Polska Zbrojna”, „SpecialOPS”, Surge Polonia, Miwo Military – Camp Raptor, Helikon-TEX, Wojskowe Krwiodawstwo.

Więcej na:

https://www.facebook.com/legionhdk/photos

http://lubliniec.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lubliniec-oddaje-hold-powstancom-na-bulwarze-grotowskiego

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/lubliniec/a/lubliniec-oddaje-hold-powstancom-warszawskim-na-bulwarze-grotowskiego-zdjecia

http://www.lubliniec.info/artykul/10447/patriotyczny-lubliniec---oddaj-hold-powstancom-warszawskim-foto

tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj. Służba Więzienna, galeria z wydarzenia : http://www.sw.gov.pl/galeria/patriotyczny-lubliniec-2017

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej