Współpraca śląskiej Służby Więziennej z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście trwa od 2010 roku. W ósmej edycji programu, wzięło udział prawie 1,7 tys. osadzonych przebywających w śląskich więzieniach.

We wszystkich jednostkach okręgu katowickiego prezentowana była wystawa plakatowa „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”. Przeszkoleni koordynatorzy projektu – wychowawcy, prowadzili wykłady tematyczne, emitowali filmy udostępnione przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, organizowali dyskusje ze skazanymi. Część skazanych wraz z funkcjonariuszami mogła również zwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i oddać hołd zamordowanym ofiarom.

Program jest skierowany zarówno do funkcjonariuszy, jak i skazanych. Wychowawcy oraz kadra kierownicza jednostek uczestniczą w organizowanych na terenie Muzeum seminariach edukacyjnych, biorą udział w wykładach prowadzonych przez historyków, każdy funkcjonariusz może też zwiedzić wystawę prezentowaną w jednostce, w której służy.

Edukacja historyczna to ważny element w pracy wychowawczej z osadzonymi. Niektórzy z osadzonych podkreślają, że po raz pierwszy mają możliwość poznania historii II wojny światowej czy czasów powojennych. Program realizowany przy współpracy z Muzeum w Oświęcimiu ma obok walorów edukacyjnych jeszcze jeden wymiar. Jest nim wzbudzenie refleksji, poruszenie emocjonalne i uwrażliwienie na drugiego człowieka, bo dopiero wiedza powiązana z emocjami, nawet trudnymi, może prowadzić do zmiany.

Dotąd zrealizowano następującą tematykę:

2010 - „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”.

2011 - „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”.

2012 – „Polscy bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów”

2013 - ”Ochotnik do Auschwitz. Pułkownik Witold Pilecki"

2014 - „Kobiety w KL Auschwitz”

2015 – „Miłość w Auschwitz”

2016 – „Komory gazowe i krematoria w KL Auschwitz’’

2017 - Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”

Obok edukacji historycznej prowadzonej w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” niektóre jednostki penitencjarne współpracują z żydowskimi gminami wyznaniowymi:

a) Areszt Śledczy w Gliwicach, na mocy porozumienia z Żydowską Gminą Wyznaniową w Katowicach, realizuje program readaptacji społecznej „Historia zamknięta w kamieniach”. Osadzeni uczestniczący w programie są nieodpłatnie zatrudnieni przy pracach związanych z utrzymaniem miejscowych zabytków, miejsc pamięci, pomników przyrody oraz pozostałości dziedzictwa żydowskiego na obszarze będącym własnością Urzędu Miasta. Gmina Wyznaniowa wprowadza osadzonych w tematykę judaizmu oraz zapoznaje z zasadami prawa judaistycznego na cmentarzach żydowskich. Ponadto w ramach zajęć kulturalno- oświatowych osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Gliwicach, zwiedzali wystawę w Gliwickim Muzeum- Domu Pamięci Żydów Górnośląskich i uczestniczyli w prelekcji poświęconej „Żydom Górnego Śląska”.

b) Areszt Śledczy w Sosnowcu, w oparciu o porozumienie z Żydowską Gminą Wyznaniową w Katowicach kieruje osadzonych do nieodpłatnych prac porządkowych na terenie starego cmentarza żydowskiego w Sosnowcu.

c) Zakład Karny w Cieszynie, w oparciu o porozumienie z Gminą Żydowską w Bielsku – Białej, kieruje skazanych do pracy nieodpłatnej, w ramach której wykonują prace porządkowe na rzecz cmentarza żydowskiego w Cieszynie.

Ponadto Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach w ramach współpracy z Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztuki, kieruje do pracy nieodpłatnej osadzonych, którzy wykonują prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach.

Galeria zdjęć

 

opr. mjr Justyna Siedlecka

zdj. kpt. Artur Piszczek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej