Major Arkadiusz Kania oraz kapral Artur Panasiewicz z Zakładu Karnego w Sztumie zostali wyróżnieni przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego odznaką „Semper Paratus” – zawsze gotowy.

„Semper Paratus” odznacza się funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Obaj funkcjonariusze pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Sztumie. Major Arkadiusz Kania jest zatrudniony w Służbie Więziennej od 1995 roku, obecnie na stanowisku starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Kapral Artur Panasiewicz pracuje od czterech lat, aktualnie na stanowisku starszego strażnika działu ochrony. O wyróżnienie obu funkcjonariuszy do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wnioskował dyrektor jednostki penitencjarnej w Sztumie.

W dniu 22 listopada ubiegłego roku obaj funkcjonariusze uczestniczyli w polowaniu w okolicach miejscowości Mątki i Klecewko w powiecie sztumskim. W trakcie obserwacji terenu kpr. Artur Panasiewicz przez lornetkę zauważył idącego po polu, upadającego co chwilę mężczyznę. O swoich spostrzeżeniach poinformował telefonicznie polującego nieopodal mjr. Arkadiusza Kanię. Funkcjonariusze przerwali polowanie i udali się w kierunku mężczyzny. Zobaczyli prawie nagiego człowieka, z wyraźnymi śladami pobicia, z którym trudno było nawiązać logiczny kontakt. Natychmiast wezwali pomoc medyczną. Przenieśli mężczyznę na skraj lasu, okryli go własnymi ubraniami, rozpalili ognisko. Zespół medyczny po przybyciu na miejsce stwierdził u mężczyzny hipotermię i przetransportował go do szpitala w Kwidzynie. Dzięki doświadczeniu funkcjonariuszy w udzielaniu pierwszej pomocy udało się uratować tego człowieka.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski wręczając w obecności zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, ppłk. Kazimierza Rymera mjr. Arkadiuszowi Kani i kpr. Arturowi Panasiewiczowi odznakę „Semper Paratus”, podziękował funkcjonariuszom za ich postawę.

Tekst i zdjęcia: mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej