Przypominamy! Do 15 maja trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. WSK i P w Warszawie zapewnia studentom umundurowanie, wynagrodzenie, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie a także daje gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów na terenie całej polski. Zapraszamy.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Jest to zawodowa uczelnia służb państwowych, która została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku.
W świetle ustawy o Służbie Więziennej Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Nabór

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną, którzy planują związać swoje życie zawodowe ze Służbą Więzienną. Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpocznie się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie: www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zapisy na rok akademicki w WSKiP w Warszawie potrwają do 15 maja br.

Zainteresowani zasadami naboru mogli zapoznać się ze szczegółami przedstawionymi tutaj

Studia

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Więcej informacji: tutaj
 

Opracowanie: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej