6 września 2021 r. w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyły się ćwiczenia połączone z seminarium z udziałem przewodników wraz z psami specjalnymi z Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz wszystkich jednostek Służby Więziennej należących do okręgu gdańskiego.

Ćwiczenia przewodników psów specjalnych Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej i Służby Więziennej miały na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Służbami oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych polegających na przeszukaniu pomieszczeń jednostki penitencjarnej (cele mieszkalne, szatnie, warsztaty), pod kątem przechowywania środków odurzających. Ćwiczenia potwierdziły, że taka współpraca między Służbami jest potrzebna i może przynieść obopólne korzyści.

Praca z wykorzystaniem psa specjalnego w naszych Służbach jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną życzliwość, wsparcie i aktywny udział przewodników wraz z psami specjalnymi. To było cenne doświadczenie, które warto kontynuować - mówi mjr Andrzej Ścisłowski specjalista ds. ochrony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Piotr Szymański-Sztym

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej