W związku z procesem przygotowań Centralnego Zarządu Służby Więziennej do realizacji projektu obszaru programowego pn. „Służba Więzienna i areszt przedprocesowy” Programu „Sprawiedliwość” zaplanowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i obejmującego m.in. budowę 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych w dniach 26-27 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się bilateralne spotkanie z przedstawicielami norweskiego więziennictwa.

Narada poświęcona była wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie projektowania i budowy obiektów penitencjarnych, a także kwestii związanych z technologią produkcji i charakterystyką okien specjalnych na potrzeby więziennych pawilonów mieszkalnych.

W spotkaniu udział wzięli Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku płk Artur Król, specjaliści Biura Penitencjarnego CZSW, Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW oraz Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW. Norweskie więziennictwo reprezentowali Pan Benny Andersen i Pan Ole Jonny Rydland.

Podczas wizyty więziennicy z Norwegii mieli okazję zobaczyć Areszt Śledczy w Gdańsku oraz halę produkcyjną Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej, gdzie zatrudniani są skazani przy produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Spotkanie z norweskimi więziennikami pozwoliło na wymianę doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień technologiczno-funkcjonalnych kompleksów penitencjarnych.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej