Udział skazanych w działaniach teatralnych wspiera proces resocjalizacji, pozwala na odkrywanie talentów, daje możliwości bezpiecznego kontaktu z własnymi emocjami. Grupy teatralne działające w gdańskich jednostkach penitencjarnych zaprezentowały swoje spektakle publiczności.

Więzienna grupa teatralna „Piktogram”, działająca przy Zakładzie Karnym w Sztumie występowała w Domu Seniora i na Uniwersytecie Gdańskim, a teatr z kwidzyńskiej jednostki uczestniczył w Teatraliach 2017.

„Piktogram”

28 listopada, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Lazarus” w Elblągu, gdzie przebywają osoby starsze, chore i niepełnosprawne, więźniowie sztumskiej jednostki penitencjarnej przedstawili sztukę „Dziób w Dziób”. Zorganizowane przedstawienie miało charakter zajęć kulturalno – oświatowych oraz terapeutycznych. Więźniowie zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka i prowadzoną tam działalnością pomocową na rzecz osób potrzebujących. Pensjonariusze Domu Samopomocy serdecznie przyjęli więziennych artystów, a występ nagrodzili brawami.

29 listopada, Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum”, zaprosiło funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz więziennych artystów na Uniwersytet Gdański. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu działalności kulturalno – oświatowej i jej wpływu na proces resocjalizacji. Podsumowaniem spotkania był występ grupy teatralnej „Piktogram”, ze sztuką „Dziób w Dziób”.

Grupa teatralna „Piktogram” powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Zakładu Karnego w Sztumie oraz Sztumskiego Centrum Kultury. Aktorzy, to osoby pozbawione wolności. Opiekunowie to funkcjonariusze Służby Więziennej. Mentorzy to profesjonalni aktorzy oraz animatorzy kultury. Dotychczas osadzeni przedstawiali sztukę opartą na dramacie Samuela Becketa „Czekając na Godota” oraz „Dziób w Dziób” – współczesny dramat, wskazujący na wartości, jakie niesie ze sobą inność i zagrożenia płynące z postaw wrogich i agresywnych.

„Korektor”

Funkcjonariusze z zakładu karnego w Kwidzynie uczestniczyli z grupą podopiecznych w XXVII kwidzyńskich spotkaniach teatralnych - Teatralia 2017 r. Impreza odbywała się w terminie 24-30 listopad b.r. Jej organizatorem było Kwidzyńskie Centrum Kultury. Grupa teatralna Korektor, w której skład wchodzą więźniowie z zakładu karnego w Kwidzynie, zaprezentowała swój nowy spektakl pt. "Raj". Grupa działa na terenie zakładu i jest prowadzona przez funkcjonariusza kwidzyńskiej Służby Więziennej.

Mentor

W tym roku nad poziomem artystycznym grupy czuwał Jerzy Majda, kwidzyński animator kultury, autor książki pt. "Wieści kwidzyńskie" oraz założyciel Grupy Teatralnej Jerzego Majdy. Próby do spektaklu trwały sześć miesięcy. W tym czasie osadzeni zapoznali się m.in. z zasadami emisji głosu i ruchu scenicznego. Reżyser skupił się na tworzeniu charakterów postaci. Bo najtrudniejsze dla więźniów okazało się wyrażanie emocji.

Po pół roku pracy z grupą Korektor muszę szczerze i obiektywnie, z radością w sercu stwierdzić, że jestem pod wrażeniem, co ta trójka młodych ludzi dokonała. Kiedy rozpoczynałem pracę z tą grupą aktorską stanąłem naprzeciwko trzech osób, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego z teatrem. Nie miały pojęcia o warsztacie aktorskim, nie wiedzieli nic na temat interpretacji tekstu, intonacji głosu, ruchu scenicznego. Byłem pod głębokim wrażeniem, w jaki sposób oni chłonęli tę wiedzę. Od 14 lat prowadzę warsztaty teatralne, a po raz pierwszy spotkałem się z ekipą, która tak bardzo chciała się uczyć. Oni nie chcieli zawieść widzów oraz rodzin, które wiedzieli, że będą na spektaklu. Ich misją było to, aby zagrać dla swoich rodzin, aby pokazać się jak z najlepszej strony. Żeby wszyscy wiedzieli, iż to że znaleźli się w takim miejscu nie znaczy, że są ludźmi do szpiku kości złymi. Teatr jest taką dziedziną sztuki, która wyzwala w ludziach głębokie pokłady dobra - podsumowuje współpracę z osadzonymi Jerzy Majda.

Efekty

Publiczność kwidzyńskiego Teatru gromkimi brawami nagrodziła występ skazanych. Tego typu zdarzenia są skutecznym narzędziem resocjalizacji, gdyż opierają się w dużej mierze na kontakcie skazanego ze środowiskiem zewnętrznym, innym niż znany mu dotychczas. Jest to jedna z form aktywnego spędzania czasu wolnego przez osadzonych, która mobilizuje do pracy, a także umożliwia rozwijanie twórczości artystycznej. Kultura jest idealnym środkiem do tego, aby móc coś o sobie opowiedzieć. Jest takie powiedzenie, że kultura bez człowieka może istnieć, ale człowiek bez kultury na pewno nie. Funkcjonariusze z zakładu karnego w Kwidzynie działają tak, aby obcowanie osadzonych z kulturą, w jak największym zakresie pomogło im dokonać zmian w swoim życiu oraz postępowaniu.

Granie w teatrze daje mi dużo przyjemności. Adrenalina, która towarzyszy przedstawieniu jest czymś niesamowitym. Fantastycznie jest przeżyć ten stres przed samym spektaklem, widząc wchodzącą na salę widownię - mówi osadzony z ZK Kwidzyn.

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński, kpt Anna Orzechowska-Winnicka, mjr Małgorzata Sarnowska
Zdjęcia: mjr Bartosz Podolski, ppor. Sławomir Sidorowicz, kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej