Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś wręczył akty powołania nowym dyrektorom, którym życzył „wiele pomyślności, rozwoju i dalszego zaangażowania na nowych stanowiskach”

Mamy nowych dyrektorów

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał z dniem 10 lutego 2021r. mjr. Mariana Szałkowskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie a z dniem 11 lutego 2021r. mjr. Ireneusza Łepkowskiego na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

W dniu 12.02.2021r. nadzorujący więziennictwo Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś wręczył akty powołania nowym dyrektorom. Mówił:

Na czele tych jednostek stoją oficerowie doświadczeni, oficerowie, którzy w swoim życiorysie pokazali, że służbę traktują poważnie, że służba to nie jest tylko jakaś forma pracy, ale jest to bardzo ważna część Panów życia.

Wizyta ministra była także okazją do wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. 

Złotą odznakę otrzymali płk Artur Król, dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Program ,,Praca dla więźniów”

Po uroczystych nominacjach Wiceminister Michał Woś w towarzystwie wicewojewody pomorskiego Michała Bąkowskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku płk. Andrzeja Tesarewicza, zastępcy dyrektora okręgowego ppłk. Adama Poćwiardowskiego i dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku płk. Artura Króla udali się do hali produkcyjnej MIGB Mazowia przy Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie pracują skazani zatrudnieni przy produkcji okien.

Jak podkreślił płk Tesarewicz:

Mamy program, plan dalszego rozwoju pracy dla więźniów

Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej ukończono budowę hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Sztumie. Hala ma być wykorzystana przez firmę ELMOT sp. z o.o. do produkcji domów modułowych, gdzie zatrudnienie może znaleźć do 180 osadzonych. Ponadto w części hali realizowana będzie praca osadzonych na rzecz TIM P. Kałużny Sp.K., gdzie przewidziano kolejne 100 miejsc pracy dla osadzonych.

Po rozmowach z potencjalnym długoterminowym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem osadzonych, na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie planowana jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni 700-1000 m2 w celu utworzenia 50 nowych miejsc pracy.

W jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego w miesiącach luty-marzec planuje się zwiększenie zatrudnienia o 120 osadzonych na rzecz 10 kontrahentów zewnętrznych.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku jest jednostką wyróżniającą się na tle kraju i za to chciałbym serdecznie podziękować Panu Pułkownikowi, za tą ciężką, codzienną pracę – powiedział Wiceminister

Pamięć o bohaterach

Na koniec zebrani zwiedzili zabytkową część gdańskiego aresztu, w której więzieni byli „żołnierze wyklęci” m.in. Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Zapalony znicz to symbol pamięci o ważnych dla nas osobach. Pamięć o bohaterach wyklętych pielęgnowana przez funkcjonariuszy gdańskiego aresztu ma nam przypominać, abyśmy zawsze zachowywali się jak trzeba.   

 

 

Opracowanie: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: OISW Gdańsk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej