W dniach 29-31 października 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie odbyło się szkolenie mentorów.

O kim mowa?

Mentorzy to funkcjonariusze posiadający szeroką wiedzę merytoryczną, wyróżniający się wysokim poziomem realizacji obowiązków służbowych, znajdujących satysfakcję z dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz rozwijaniem umiejętności innych osób. Są to osoby które w przyszłości będą opiekunami nowych funkcjonariuszy lub pracowników w okresie wstępnej adaptacji zawodowej w Służbie Więziennej.

Szkolenie

W trakcie trzydniowego szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Zwartowie, mentorzy okręgu gdańskiego podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie komunikacji interpersonalnej w relacji z nowozatrudnionym funkcjonariuszem i pracownikiem w Służbie Więziennej. Szkolenie poprowadziły mentorki liderki OISW w Gdańsku ppor. Patrycja Czapiewska oraz por. Kamila Lęckowska. Uczestnicy szkolenia brali również udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez panie psycholog mjr Annę Iwańską oraz por. Agnieszkę Derengowską. Zakres warsztatów obejmował pracę nad umiejętnością skutecznego rozpoznawania i wyrażania emocji oraz kształtowania prawidłowych relacji w służbie. Podczas szkolenia omówiono także bieżące problemy i zagadnienia dotyczące prowadzenia mentoringu w jednostkach. W poczet grona mentorów przyjęto i przeszkolono ośmiu nowych mentorów z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku.

Jak mówi mentor lider OISW w Gdańsku, ppor. Patrycja Czapiewska:

Mottem przewodnim naszego szkolenia były słowa autorstwa Henrego Forda: ,,Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces..." i tego wszystkim życzymy w dalszej drodze i rozwoju mentoringu.

 

Opracowanie: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: ppor. Patrycja Czapiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej