Teatr więzienny staje się coraz popularniejszy w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, grupy teatralne osadzonych działają w Gdańsku, Sztumie i Kwidzynie.

Teatr pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych czy społecznie pożądanych postaw. Istota teatru polega na mechanizmie identyfikacji osadzonego z rolą i pomaga poznać własne zasoby. Dzięki temu teatr może stać się ważnym elementem resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku od ubiegłego roku realizowany jest program teatralny dla kobiet. W trakcie czteromiesięcznych warsztatów osadzone przygotowywać się będą do stworzenia własnego spektaklu teatralnego. Na podstawie ich doświadczeń i wypowiedzi wspólnie zostanie stworzony scenariusz przedstawienia, łącznie z muzyką skomponowaną przez osadzonych. Prace nad spektaklem koordynuje Małgorzata Polakowska, aktorka Teatru Gdynia Główna, współprowadzącą jest Sandra Szwarc, a opieką reżyserską całego przedsięwzięcia zajmie się Ewa Ignaczak, jedna z najbardziej znanych twórczyń teatrów offowych w Polsce, założycielka Sopockiej Sceny Of de Bicz oraz Teatru Stajnia Pegaza. Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie wśród uczestników wrażliwości, a także wzrost ich aktywności artystycznej. To także próba do reintegracji rodzin, gdyż spektakl zostanie zaprezentowany 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, a na widowni zasiądą dzieci więziennych aktorek.

Najmłodsza grupa teatralna działa w Zakładzie Karnym w Sztumie. Mimo, że Grupa PIKTOGRAM powstała w marcu 2016 roku to od razu, w czerwcu tego samego roku, zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie, za spektakl oparty na dramacie Samuela Becketa „Czekając na Godota”. Osadzeni pracowali pod kierunkiem Floriana Staniewskiego, aktora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Patrycji Strzelczyk ze Sztumskiego Centrum Kultury i ppor. Sławomira Sidorowicza, wychowawcy ds. KO z Zakładu Karnego w Sztumie. W tym roku grupa wystąpi na Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu, a na Przeglądzie w Sztumie pokaże swój nowy spektakl „Dziób w Dziób” Maliny Prześlugi.

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie realizowany jest program readaptacji społecznej skazanych poprzez podwyższenie umiejętności społecznych i poznawczych w celu kształtowania społecznie pożądanych postaw pod nazwą „Bliżej z teatrem…”. W warsztatach, rozmowach i pracy z tekstem biorą udział osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. Od kwietnia do grudnia ubiegłego roku osadzeni przygotowywali swój spektakl, który prezentować będą na przeglądach więziennej twórczości w Kwidzynie, Poznaniu i Sztumie. Ostatnio w ramach Wieczoru z Teatrem, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie grupa „Korektor” zaprezentowała spektakl pt. „Pachnidło”.

Tekst : mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia : por. Karol Bylczyński, por. Adrian Głań, por. Piotr Szymański-Sztym

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej