W jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego odbyły się uroczyste obchody święta Służby Więziennej. Tegoroczne uroczystości inaugurują jubileusz stulecia polskiego więziennictwa oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystych odprawach służbowych uczestniczył płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Dzień 8 lutego na mocy ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku został ustanowiony świętem Służby Więziennej. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego, który stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Datę jego wydania traktuje się jako początek polskiego więziennictwa. Uroczyste obchody były okazją do wręczenia funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień dla zasłużonych w pracy penitencjarnej.

Awanse i odznaczenia

Z okazji jubileuszowych obchodów w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego ponad sto osób awansowano na wyższe stopnie służbowe, a 32. funkcjonariuszy  odznaczono odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Uroczystości odbyły się w aresztach śledczych i zakładach karnych w Gdańsku, Wejherowie, Elblągu, Starogardzie Gdańskim, Malborku, Kwidzynie, Sztumie i Braniewie.

Uroczystości religijno-artystyczne

Świąteczne obchody miały również swój wymiar religijny, artystyczny i edukacyjny. Biskup Wiesław Szlachetka odprawił w kaplicy Aresztu Śledczego w Wejherowie Mszę Świętą, w trakcie której został poświęcony nowy witraż przedstawiający św. Judę Tadeusza. Kwidzyńskim uroczystościom towarzyszył występ uczniów ze Społecznej Szkoły im. Polskich Noblistów. Uczniowie wraz z opiekunami zaprezentowali historyczny repertuar, upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie było w Sztumie, gdzie w przedstawieniu słowno-muzycznym zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Oprócz funkcjonariuszy w uroczystych odprawach uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną.

Płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku podziękował wszystkim za zaangażowanie, sumienność oraz trud, z jakim funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej wykonują codziennie swoje obowiązki:

Służba, którą pełnicie jest odpowiedzialna i obciążająca, zwłaszcza, że na co dzień pracujecie z osobami, które niekoniecznie są przychylne naszej pracy, naszym oczekiwaniom, czy też naturalnym rygorom, ale Służba Więzienna jest istotną formacją w systemie bezpieczeństwa państwa. Nominowanym i odznaczonym, za Waszą ciężką pracę bardzo serdecznie dziękuję i życzę Wam wszystkim dalszej, spokojnej służby.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: OISW Gdańsk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej