16 grudnia 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, który przewodniczył religijnej części uroczystości, a wcześniej spotkał się z osadzonymi w gdańskim areszcie śledczym.

Doroczne spotkania opłatkowe to już tradycja gdańskiej Służby Więziennej. Na zaproszenie ppłk. Adama Poćwiardowskiego, Z-cy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, w świątecznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, gdańskich uczelni, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych, kapelani więzienni oraz goście reprezentujący różne instytucje współpracujące z gdańską Służbą Więzienną.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański spotkał się z przebywającymi w Areszcie Śledczym w Gdańsku osadzonymi, którym złożył życzenia zapewniając o swojej modlitwie. Była to także okazja aby zwiedzić cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem kolęd i odczytaniem fragmentu Ewangelii przez kapelana gdańskiego aresztu ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.

Składając świąteczne życzenia Metropolita Gdański wiele ciepłych słów skierował do funkcjonariuszy Służby Więziennej przypominając słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, że skazani mimo ziemskich wyroków, nie są potępieni.

Ppłk Adam Poćwiardowski przypomniał, że w mijającym roku świętowaliśmy 100-lecie Służby Więziennej, dziękował wszystkim osobom i instytucjom współpracującym ze Służbą Więzienną a w sposób szczególny dziękował Dyrektorom podległych jednostek penitencjarnych. Oceniał, że: „To był trudny, ale dobry rok dla gdańskiej Służby Więziennej”.

W spotkaniu, jak co roku, uczestniczyli uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, którzy pod kierunkiem prof. Małgorzaty Skorupy, swoim wykonaniem kolęd stworzyli świąteczną atmosferę.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej