Funkcjonariusze Służby Więziennej podczas Dnia Otwartego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa przybliżali uczniom pomorskich szkół na czym polega praca więzienników.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej a także żołnierze i pracownicy WOPR przedstawiali na zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Dniu Otwartym specyfikę swojej pracy. Każdy uczeń uczestniczący w tym wydarzeniu miał możliwość porozmawiania z przedstawicielami instytucji, które oferują praktyki, staże oraz pracę. „Dzień z pracy Strażnika Więziennego – zagrożenia i wyzwania pracy w SW” – pod takim tytułem zaplanowano warsztat prowadzony przez naszych funkcjonariuszy. Słuchacze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz uczniowie pomorskich szkół średnich, w tym tegoroczni maturzyści mogli usłyszeć jak wygląda dzień pracy funkcjonariusza działu ochrony? Jakie są cele i zadania Służby Więziennej? A także jakie są wymagania, co można zyskać i jakie są kryteria naboru do Służby Więziennej? Zainteresowanym uczniom przedstawiono także ofertę Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która właśnie rozpoczęła nabór.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami:  Wstąp do Służby Więziennej, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej