Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane w całej Polsce.

W Malborku

Przedstawiciele służb kadrowych i zatrudnieniowych z Zakładu Karnego w Malborku i Sztumie uczestniczyli w Targach Pracy w Malborku. Organizatorem Targów Pracy było Starostwo Powiatowe wspólnie z  Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.

Spotkanie w ramach Targów Pracy pozwoliło na dotarcie z ofertami pracy w zakładach karnych bezpośrednio do zainteresowanej grupy odbiorców. Udział Służby Więziennej w Targach Pracy ukierunkowany był na przedstawienie naszej formacji osobom poszukującym zatrudnienia z uwzględnieniem właściwości, które pozwalają na wykonywanie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy wiążącym się z izolacją oraz podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych i stresujących.
Zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Służbie Więziennej mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących procedury kwalifikowania kandydatów do pracy, dowiedzieli się też jakie wymagania należy spełniać, aby aplikować na oferowane stanowiska pracy. Na pytania zainteresowanych chętnie odpowiadali przedstawiciele służb kadrowowych z Zakładów Karnych w Malborku i Sztumie. 

Funkcjonariusze malborskiej i sztumskiej Służby Więziennej  udzielali także dokładnych informacji dotyczących programu  „Praca dla więźniów” oraz promowali zatrudnienie osadzonych. Pracodawcom przedstawino założenia oraz korzyści wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wszystkim chętnym rozdano ulotki informacyjne zawierające zaproszenie do nawiązania współpracy. 

W Elblągu

23. edycja Targów Pracy odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. W tegorocznych targach, w samym tylko Elblągu, uczestniczyło ponad 70 wystawców z setkami ofert pracy, w tym również Służba Więzienna. Organizatorami tegorocznych Targów Pracy i Edukacji byli: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu, Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Braniewie.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski i Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

W trakcie targów, funkcjonariusze elbląskiego aresztu przedstawiali inicjowali rozmowy i współpracę z firmami, które zainteresowane były zatrudnieniem osób skazanych. Przygotowano oferty dla kontrahentów zewnętrznych, zainteresowanych zatrudnieniem osobób pozbawionych wolności w firmach i przedsiębiorstwach wolnościowych, jak również dla tych, którzy mogą zatrudnić skazanych w ramach pracy nakładczej wewnątrz jednostek penitencjarnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osadzonych odbywających wyrok w warunkach zakładu zamkniętego. Zainteresowanym kontrahentom udzielono obszernych informacji na temat ulg związanych z zatrudnieniem skazanych oraz rozdano biuletyny ze szczegółowymi danymi na temat programu "Praca dla więźniów".Targi pracy są doskonałym miejscem bezpośredniego kontaktu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, miejscem prezentacji ofert pracy oraz nawiązania kontaktów i współpracy z firmami poszukującymi kandydatów do zatrudnienia.

W trakcie targów, funkcjonariusze elbląskiego aresztu przedstawiali również oferty pracy w Służbie Więziennej.

Dzierzgoń

Z inicjatywy Starosty Sztumskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Dzierzgoniu Targi Pracy zorganizowano w Dzierzgoniu. Udział Służby Więziennej w zorganizowanym wydarzeniu ukierunkowany był na przedstawienie naszej formacji osobom poszukującym zatrudnienia oraz na zaprezentowanie zgromadzonym pracodawcom założeń oraz korzyści dotyczących zatrudniania osób pozbawionych wolności w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: OISW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej