20 września br. na Długim Targu w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania120 uczniów klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy WOP. Certyfikaty ślubowania otrzymali również uczniowie klasy mundurowej POLICYJNA/BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, objętej patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

W uroczystości ślubowania oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczyli: wiceprezydent Gdańska, Piotr Kowalczuk, przedstawiciele służb mundurowych i przyjaciele szkoły. Służbę Więzienną reprezentował mjr Ryszard Musolf z gdańskiego inspektoratu.

Ślubowanie uczniów poprzedziła uroczysta parada, która wyruszyła z Targu Węglowego, następnie z towarzyszeniem orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej odśpiewano hymn państwowy.

W 2015 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku podpisał porozumienie z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza. W wyniku tego porozumienia powstała klasa o profilu „Służba Penitencjarna”, aktualnie „Policyjna/Bezpieczeństwo publiczne”. Zajęcia w tej klasie prowadzą min. funkcjonariusze Służby Więziennej, mjr Ryszard Musolf z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku i st. chor. Michał Sęczak oraz por. Andrzej Kurzawski z Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Funkcjonariusze, to doświadczeni profesjonaliści, którzy pełnią służbę w codziennym, bezpośrednim kontakcie ze sprawcami najgroźniejszych przestępstw. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie technik reagowania na agresywne zachowania. Dodatkowo, uczniowie tej klasy poznają polski systemem penitencjarnym oraz metody resocjalizacji i readaptacji społecznej. W ramach realizowanych porozumień uczniowie klasy mundurowej, objętej patronatem OISW w Gdańsku odbywają wizyty studyjne w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uroczystość ślubowania i wręczenia certyfikatów zakończył koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pamiątkowa fotografia.

Tekst i zdjęcia: mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej