W dniach 6-7 kwietnia br. w Krynicy Morskiej odbyły się obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski.

Związek Gmin Pomorskich istnieje od 25 lat. Zrzesza 87 gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. To największa w województwie pomorskim korporacja samorządowa. W obradach uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie gmin członkowskich oraz zaproszeni goście. Obecni byli m.in.: Krzysztof Trawicki, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Tomasz Augustyniak, Pomorski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO, dr inż. Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski omówił główne założenia programu opartego na trzech filarach: budowie 40 hal produkcyjnych na terenach aresztów śledczych i zakładów karnych, rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają skazanych w związku ze zamianą wysokości potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń skazanych na rzecz na Fundusz Aktywizacji Zawodowej. Przedstawił zgromadzonym efekty realizacji programu „Praca dla więźniów” w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku.

Płk Lesław Bryłkowski podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę i wsparcie w realizacji programu „Praca dla więźniów”, co w znaczący sposób pozwoliło na zwiększenie powszechności zatrudnienia więźniów w pomorskich jednostkach penitencjarnych. Dyrektor zachęcał samorządowców do rozpowszechniania wśród pracodawców i przedsiębiorców możliwości odpłatnego zatrudniania więźniów, które Służba Więzienna traktuje priorytetowo, np. poprzez organizowanie pracy nakładczej na terenie jednostek penitencjarnych.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia : ZGP

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej