Z dniem 30 stycznia 2020 roku, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie, płk. Jana Komoszyńskiego.

Po ponad 26 latach służby płk Jan Komoszyński zakończył pracę w Służbie Więziennej. W tym czasie był wychowawcą, dowódcą zmiany, kierownikiem działu penitencjarnego, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, a od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. Zdobyte w czasie służby doświadczenie i kompetencje wykorzystywał w codziennej pracy dbając o bezpieczeństwo, ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz resocjalizację.

27 stycznia 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku uroczyście pożegnali odchodzącego ze służby płk. Jana Komoszyńskiego. Ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku złożył odchodzącemu w stan spoczynku płk. Janowi Komoszyńskiemu życzenia i gratulacje oraz podziękował za oddaną, profesjonalną i długoletnią służbę:

Składam na ręce Pana Dyrektora podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa. Pańska postawa i profesjonalna służba jest dla nas i kolejnych pokoleń funkcjonariuszy wzorem do naśladowania.


30 stycznia 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kwidzynie pożegnali swojego Dyrektora - więcej informacji tutaj

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej