24-27 września 2019 r. na Pomorzu jednostki specjalne oraz zespoły podległe MON, MSWiA i Ministerstwu Sprawiedliwości dwunasty raz rywalizowały w zawodach i uczestniczyły w warsztatach medycyny taktycznej. Jak co roku, w Paramedyku uczestniczyli także funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Celem imprezy jest prezentacja najnowocześniejszych standardów ratownictwa taktycznego, systemowe wprowadzenie TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie funkcjonariuszy, żołnierzy, ratowników, dowódców i personelu medycznego do działań w ramach polskiego TCCC.

Organizatorem Paramedyka 2019 jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wraz z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Gdańsku. Uczestniczą w nim jednostki specjalne różnych służb mundurowych. Po raz kolejny z zadaniami bojowymi zmierzyły się także Grupy Interwencyjne Służby Więziennej z Gdańska, Wrocławia i Krakowa.

W Paramedyku biorą udział drużyny z jednostek mających charakter sił specjalnych. Impreza składa się z kilku bloków. Jednym z nich jest rywalizacja zespołów w zawodach. Każda z grup realizuje zadania w różnych miejscach powiatu kartuskiego. Scenariusze konkurencji są zróżnicowane i inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Wszystkie zadania przygotowane są w taki sposób, aby uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu. Sędziowie oceniają realizację zadania pod względem taktyki działania, udzielania pomocy rannym i współpracy zespołów. Wszystkie zadania, z którymi muszą zmierzyć się antyterroryści zawsze utrzymane są w tajemnicy. Z zadaniami bojowymi zmierzyły się również Grupy Interwencyjne Służby Więziennej z Gdańska, Wrocławia i Krakowa.

Druga część poświęcona jest edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Uczestnicy biorą udział w pokazach, wykładach i warsztatach, które prowadzone są przez ekspertów z dziedziny ratownictwa.

W tym roku do rywalizacji w 6 konkurencjach przystąpiły 23 drużyny. Grupy Interwencyjne Służby Więziennej wspólnie szkoliły się i rywalizowały z licznymi pododdziałami kontrterrorystycznymi Policji, żołnierzami z XV Brygady Zmechanizowanej z Giżycka i VI Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa a także z funkcjonariuszami Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Wojsk Obrony Terytorialnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Paramedyk 2019 trwał 4 dni, podczas których funkcjonariusze rywalizowali ze sobą i uczestniczyli w konferencji naukowej oraz warsztatach. W tym roku zadanie nocne było realizowane w samolocie na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Podejmowanie interwencji wobec uzbrojonych napastników i udzielanie pomocy medycznej w warunkach bojowych to nie tylko zawody i rywalizacja - to przygotowanie wszystkich grup specjalnych do opanowania najtrudniejszych, nagłych i nieprzewidywalnych sytuacji mogących wystąpić w służbie.

Jak mówi jeden z funkcjonariuszy GISW:

Było to bardzo dobre i potrzebne doświadczenie. Udział w konferencji i warsztatach umożliwiał zaznajomienie się z najnowszymi rozwiązaniami medycyny taktycznej a uczestnictwo w ćwiczeniach dało możliwość sprawdzenia się w bardzo realistycznie przygotowanych sytuacjach oraz pozwoliło zobaczyć i oswoić własne reakcje na stres pojawiający się w sytuacjach zagrożenia.

Paramedyk to przede wszystkim wymiana doświadczeń, poglądów oraz prezentacja i doskonalenie umiejętności przedstawicieli różnych grup antyterrorystycznych, które biorą udział w tej imprezie, to również okazja na zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i technologicznymi stosowanymi w ratownictwie taktycznym.

 

Opracowanie: Marek Stuba
Zdjecia: GISW Gdańsk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej