W 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uroczyście odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Gdańską Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Po co stawiamy pomniki?

Pomniki pod różnymi postaciami towarzyszą ludziom od wieków. Człowiek ma potrzebę upamiętniania osób, czy wydarzeń, które były dla niego znaczące. Taką postacią dla Polski i Polaków był Witold Pilecki. Jak czytamy na stronach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

Witold Pilecki to bohater, który uosabia walkę Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę. Aby uhonorować tę wielką postać, MIIWŚ podjęło decyzję o budowie jego pomnika na placu przy swojej siedzibie. Dla gości będzie symbolem godnej naśladowania postawy wobec zła i okrucieństwa, jakim była II wojna światowa.

Wykonana z brązu figura autorstwa Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera mierzy 2,8 m. i przedstawia Witolda Pileckiego w mundurze rotmistrza, który odrzuca za siebie obozową czapkę. To symboliczne nawiązanie do jego bohaterskiego życia i wyznawanych przez niego wartości.

Witold Pilecki

Niewątpliwie zasługuje na trwałe miejsce w historii. Harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator. Uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny. Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską. W latach 1940-1943 dobrowolny więzień w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców. Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau, a następnie żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie wstąpił do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech. Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 r. w Warszawskim więzieniu na Mokotowie. Miejsce pochówku rotmistrza ukryto. W lipcu 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 roku Pilecki został awansowany do stopnia pułkownika.

Gdańskie uroczystości

Nieprzypadkowe jest miejsce i termin odsłonięcia pomnika rtm. Witolda Pileckiego. Jak mówi pomysłodawca i inicjator jego powstania dr Karol Nawrocki Dyrektor MIIWŚ:

Rotmistrz Witold Pilecki będzie z wysokości pomnika spoglądał na wszystkich gości, którzy wchodzą i wychodzą z muzeum. A nie ma postaci bardziej symbolicznej dla polskiej opowieści o pierwszej połowie XX wieku. Bo rotmistrz Witold Pilecki to postać wielowymiarowa - ziemianin, artysta, działacz społeczny, ale przede wszystkim żołnierz, uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej, w tym wojny polsko-bolszewickiej roku 1920, kampanii wrześniowej, żołnierz polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, aż wreszcie ochotnik do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

W 80. Rocznicę sowieckiej agresji na Polskę o godz. 17:00 rozpoczęto uroczystości. Postać Witolda Pileckiego przedstawił dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Podczas przemówienia mówił:

Ja marzę sobie, że rotmistrz Pilecki stanie się dla nas wszystkich w czasach - gdy brakuje nam czasami odwagi, upadamy i potrzebujemy wzmocnienia - kompasem wartości, który skieruje nas w odpowiednim kierunku.

Podczas przemówień padło wiele podniosłych słów o niezłomnym bohaterze:

Córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz w swoim liście przypomniała słowa ojca:

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci  mógł się raczej cieszyć, niż lękać

W specjalnym liście prezydent Andrzej Duda napisał, że Witold Pilecki należał do najodważniejszych ludzi w swoim pokoleniu a sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin postawił Witolda Pileckiego wśród takich postaci jak gen. Anders, gen. Maczek, św. Maksymilian Maria Kolbe, Irena Sendler czy Janusz Korczak.   

Po zakończeniu przemówień, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał poświęcenia i odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Był apel poległych, salwa honorowa oraz składanie wieńców. Kwiaty pod nowo poświęconym pomnikiem złożyli ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk Marek Sokół Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku. Uroczystości odsłonięcia pomnika rtm. Pileckiego uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na koniec oddajmy też głos samemu Witoldowi Pileckiemu, który po ucieczce z Auschwitz w 1943 r., podczas rozmowy ze swoimi dziećmi przekazał im życiowe motto:

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.

 

Opracowanie i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej