20 grudnia 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczył arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, metropolita gdański, który przewodniczył religijnej części uroczystości, a wcześniej spotkał się z więźniarkami w gdańskim areszcie śledczym.

Doroczne spotkania opłatkowe to już tradycja gdańskiej Służby Więziennej. W świątecznym spotkaniu, na zaproszenie płk. Lesława Bryłkowskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, uczestniczył poseł Tadeusz Cymański, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, gdańskich uczelni, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych, kapelani więzienni oraz  goście reprezentujący różne instytucje współpracujące z gdańską Służbą Więzienną.

Składając świąteczne życzenia Metropolita Gdański nawiązał do biblijnych nakazów wobec osadzonych, którzy mimo ziemskich wyroków, nie są potępieni. Arcybiskup wiele ciepłych słów skierował do funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także pokreślił ważną rolę kapelanów więziennych, którzy niezmiennie towarzyszą osadzonym w poszukiwaniu wiary i sensu życia.

Spotkanie w świątecznej atmosferze było okazją do podziękowań za codzienną służbę, życzliwej rozmowy, sprzyjało inicjowaniu wspólnych planów na dalszą wspólpracę.

W spotkaniu, jak co roku, uczestniczyli uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, którzy kolędami stworzyli w bożonarodzeniową atmosferę.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: mł.chor. Małgorzata Grabowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej