20 września 2019 r. w Gdyni odbyły się centralne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odrodzenia się polskiej skarbowości. W uroczystości uczestniczył Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski.

Służba Ojczyźnie i człowiekowi

W związku z ustanowieniem 21 września Dniem Krajowej Administracji Skarbowej oraz z okazji 100-lecia Odrodzenia Polskiej Skarbowości Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku przygotowała niezwykłe wydarzenie, które rozpoczęło się o godz. 11:00 uroczystą Mszą Świętą w Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni.

Służba Ojczyźnie i człowiekowi – na tym polega sens i istota Krajowej Administracji Skarbowej - mówił podczas homilii abp Sławoj Leszek Głódź

Następnie przy okręcie flagowym ORP Błyskawica rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń pracownikom i funkcjonariuszom KAS. W uroczystościach uczestniczyły delegacje wszystkich służb i formacji mundurowych oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Nadinspektor Piotr Walczak Sekretarz Stanu i jednocześnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Leszek Synak. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Uroczystości uświetniał poczet sztandarowy Służby Więziennej, poczty sztandarowe innych formacji mundurowych a także Cappella Gedanensis oraz orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Na zakończenie uroczystości na Skwerze Kościuszki odbył się piknik podczas którego zaprezentowano specjalistyczne pojazdy i wyposażenie KAS oraz współpracujących służb: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Marynarki Wojennej. Można także było zobaczyć ciekawą wystawę poświęconą 100-leciu Odrodzenia Polskiej Skarbowości oraz pokazy morskich jednostek patrolowych.

Krajowa Administracja Skarbowa

KAS została powołana 2 lata temu łącząc w jedną formację administrację skarbową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną. W skład Krajowej Administracji Skarbowej wchodzi obecnie 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, urzędy celno-skarbowe wraz z delegaturami (45) i oddziałami celnymi (144). To właśnie działania prewencyjne i uszczelniające KAS a w szczególności walka z przestępczością gospodarczą są tak ważne dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz bezpieczeństwa i ochrony jego obywateli. Dlatego zewsząd płyną najlepsze życzenia i wyrazy uznania do których przyłącza się również Służba Więzienna.

Galeria

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej