1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego pielęgnowana jest pamięć o naszych bohaterach.

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. Ścigani i prześladowani prowadzili nierówną walkę z komunistycznym terrorem. Bardzo wielu z nich zostało aresztowanych i poddanych bestialskiemu śledztwu a potem skazanych na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Wielu zostało wywiezionych do przymusowej pracy w ZSRR, z której już nie powrócili. Do najbardziej znanych należeli: Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Kuraś -”Ogień”, Hieronim Dekutowski- „Zapora”, rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna - „Inka”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Zdzisław Badocha „Żelazny”.

Tulice 28 lutego 2021 roku

Tego dnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zorganizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku odbyły się w Tulicach. Tulice, mała wioska w okolicach Sztumu. To tu 10 czerwca 1946 roku miała miejsce potyczka żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK z grupą operacyjną UB i milicjantami. Trzech milicjantów zginęło. Dwóch funkcjonariuszy UB rozstrzelano. Podczas walki ranny został dowódca szwadronu ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”, opatrzyła go sanitariuszka „Inka” Danuta Siedzikówna.

Pod głazem upamiętniającym to wydarzenie, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym złożono kwiaty, zapalono znicze i odśpiewano pieśni patriotyczne.

Kartuzy 1 marca 2021 roku

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kartuzach z udziałem gdańskiej Służby Więziennej rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy oraz błogosławieństwa bożego dla ojczyzny. Po mszy w kościele św. Kazimierza w Kartuzach zebrane delegacje oraz mieszkańcy przeszli przez centrum miasta, aby złożyć kwiaty i znicze pod obeliskiem pamięci Danuty „Inki” Siedzikówny. W ten sposób żołnierzy wyklętych upamiętnili m. in. poseł Magdalena Sroka, poseł Michał Urbanik, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kartuzach, kartuskiej Rady Miejskiej, Nadleśnictwa Kartuzy, Związku Piłsudczyków RP z Tomaszem Kocentem a także szkoły, harcerze oraz przybyli na uroczystość mieszkańcy. Służbę Więzienną reprezentował płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Artur Król Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz poczet sztandarowy gdańskiego aresztu.

Kwidzyn 1 marca 2021 roku

Kwidzyńskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 w Katedrze pw. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a w szczególności za członków Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny oraz Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej. Z kościoła uczestnicy udali się do miejsc pamięci: Skwer im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, Skwer Żołnierzy Wyklętych w Kwidzynie oraz tablica pamięci Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie.

W miejscach tych wszyscy chętni mogli indywidualnie złożyć kwiaty i zapalić znicze. Jak co roku, nie zabrakło również funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Kwidzynie, którzy z zachowaniem reżimu sanitarnego złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.

Wejherowo 1 marca 2021 roku

Jak co roku delegacja Aresztu Śledczego w Wejherowie pamiętała o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie odprawieniem mszy świętej w intencji ojczyzny. Następnie zebrani przemaszerowali pod Bramę Piaśnicką, gdzie pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych zostały złożone kwiaty i znicze. Wejherowską jednostkę reprezentowali: mjr Grzegorz Woscholski, mjr Dariusz Kornak oraz poczet sztandarowy.

Gdańsk 1-3 marca 2021 roku

W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Areszcie Śledczym w Gdańsku realizowany jest program historyczno-edukacyjny: „Wyklęci Bohaterowie”. Grupa skazanych w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych pogłębia wiedzę o żołnierzach niepodległościowego podziemia. Finalnie 3 marca udadzą się do karcerów gdańskiego aresztu, w których więzieni byli „żołnierze wyklęci” m.in. Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Celem programu jest podtrzymanie pamięci o tych bohaterach, którzy „zachowali się jak trzeba” i przekazywanie tych wartości, za które oddawali życie.

Zobacz także: sztum.naszemiasto.plkartuzy.infokartuzy.naszemiasto.pl

Opracowanie: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: Maciej Krajewski (kartuzy.naszemiasto.pl), st. szer. Karol Bator, Jarosław Leszkowski,

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej