Gdańska Służba Więzienna wzięła udział w Naradzie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

W dniu 6 października 2021r. odbyła się narada Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych RDLP w Gdańsku oraz samodzielnymi stanowiskami. W naradzie na zaproszenie Dyrektora Bartłomieja Obajtka uczestniczyli także Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski i Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski.

Ppłk Poćwiardowski przedstawił zebranym korzyści dla przedsiębiorców płynące z zatrudnienia skazanych, odpowiadał na pytania oraz wyjaśniał szczegółowe kwestie współpracy między Lasami Państwowymi a Służbą Więzienną.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej