Leszek Możdżer, światowej sławy pianista jazzowy, który w ubiegłym roku koncertował w pomorskich więzieniach uważa, że muzyka ma działanie terapeutyczne i daje wolność. Każdej jednostce penitencjarnej okręgu gdańskiego, gdzie koncertował podarował pianino.

Szczególnie ważna w procesie resocjalizacji jest motywacja do własnej aktywności poprzez rozwijanie sfery intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, również poprzez muzykę. Ubiegłoroczne koncerty artysty w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, którym podarował 7 pianin oraz szczególny, bezpośredni kontakt z artystą, który mówił o terapeutycznym znaczeniu muzyki i wolności, zaowocowały projektami resocjalizacyjnymi z muzyką.

Dla ludzi wykluczonych społecznie należy tworzyć namiastkę domu, poprzez ich obcowanie z muzyką. To miejsce, przez pewien czas, jest dla skazanych drugim domem. Nie wyobrażam sobie domu bez piękna muzyki. Więzienie jest idealnym miejscem aby rozwijać się wewnętrznie i aby ćwiczyć siebie. Muzyka jest wewnętrzną pracą z samym sobą.

- tak Leszek Możdżer podsumował w ubiegłym roku kontakt z osadzonymi w aresztach śledczych i zakładach karnych gdańskiego okręgu.

"Kącik muzyczny"

„Kącik Muzyczny”, to program aktywizujący osadzonych w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Zajęcia ze skazanymi prowadzi dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przy wykorzystaniu instrumentu podarowanego przez artystę aktywizuje i edukuje muzycznie osoby pozbawione wolności za pomocą rytmiki. Osadzeni poznają podstawy muzyki-rytm, dynamikę, harmonię, melodię, agogikę (tempo) czy artykulację. Pani profesor, która ma bardzo duże doświadczenie w różnych działaniach artystycznych uważa, że skazani, nawet jeśli w życiu nie mieli zbyt wiele kontaktu z muzyką, pozytywnie na nią reagują, niekiedy zaskakują swoim odbiorem dzieląc się wrażeniami. W areszcie w Starogardzie Gdańskim powstają kolejne pomysły na programy resocjalizacyjne oddziaływujące na skazanych poprzez muzykę.

Koncerty w Kwidzynie

Pianino Leszka Możdżera wykorzystywane jest także w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zostało profesjonalnie nastrojone przez przyjaciół muzyka i dzięki nauczycielom i uczniom kwidzyńskiej szkoły muzycznej „zagrało” w koncertach realizowanych dla osadzonych, także w okresie minionych świąt Bożego Narodzenia. Koncert kolęd w ZK Kwidzyn był specjalnie przygotowany. Pracownicy i uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie nie tylko zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, ale również uwzględnili edukacyjne wartości tego wydarzenia. Każdemu wystąpieniu towarzyszyła opowieść wprowadzająca w historię prezentowanego utworu. W grudniu ubiegłego roku dyrektor kwidzyńskiej jednostki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Kwidzynie, a Państwową Szkoła Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego. Porozumienie zakłada m.in., że wykładowcy i uczniowie będą przygotowywali koncerty muzyczne dla osadzonych z elementami edukacji muzycznej. Funkcjonariusze kwidzyńskiego zakładu karnego już planują dalsze, wspólne z muzykami działania resocjalizacyjne.

„Nakręceni” w Sztumie

W Zakładzie Karnym w Sztumie opracowano program resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych sprzyjających readaptacji społecznej skazanych poprzez zajęcia muzyczno-filmowe pod nazwą „Nakręceni”. Uczestnicy programu uczą się i doskonalą grę na pianinie i bębnach. Część zajęć jest filmowana, dzięki czemu osadzeni mają także możliwość zapoznania się z techniką rejestracji obrazu. Na koniec pięciomiesięcznego projektu powstanie film dokumentalny, którego tematem będzie poczucie wolności jakie może dać muzyka. Film ukaże proces twórczy zwieńczony wspólnym utworem.

Koordynatorem i pomysłodawcą programu jest Magdalena Lubeńczuk, która pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzi ze studentami zajęcia z twórczej resocjalizacji. Jest również pianistką i realizuje filmy o ludziach wykluczonych społecznie. Jej pasją jest resocjalizacja.

Fascynacja Mistrzem

Dobrym duchem programu jest Leszek Możdżer, dzięki któremu zajęcia muzyczne na profesjonalnym pianinie stały się możliwe w zakładzie karnym. Osadzeni, którzy uczestniczą w programie poznali artystę, gdy dwukrotnie koncertował w sztumskim więzieniu. Zafascynowani Mistrzem, sami zgłosili się do programu, teraz pod okiem fachowca muzykują i mają nadzieję, że gdy film już powstanie będą mogli zaprezentować go artyście.

Dzięki obecności Leszka Możdżera, będzie możliwe ukazanie człowieka, który w pełni czerpie z wolności jaką daje muzyka. Podążanie drogą Mistrza nie jest łatwe, bo wymaga poświęcenia, czasu i wrażliwości na drugiego człowieka. Skazani na zajęciach oprócz zdobywania umiejętności muzycznych uczą się, jak właśnie w muzyce odnaleźć siebie

-podkreśla Magdalena Lubeńczuk.

Poza koordynatorem, w programie bierze udział także Agnieszka Jakimowicz, muzykoterapeuta oraz ppor. Sławomir Sidorowicz, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Pobyt w takim miejscu ma dla mnie znaczenie terapeutyczne, otwiera mi serce, a takie doświadczenie, które powoduje, że czuje swoje serce jest mi potrzebne. Jeżeli to pianino posłuży komuś przez chwilę, żeby mógł sobie pograć, to będę szczęśliwy.

-powiedział Leszek Możdżer po jednym z koncertów w pomorskich więzieniu

Podarowane przez artystę pianina z pewnością pomagają gdańskim funkcjonariuszom Służby Więziennej w projektowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec osadzonych, aby przygotować ich do życia po zakończeniu odbywania kary, do wolności.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: OISW Gdańsk

zobacz video

Rozmiar: 14.8 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej