Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 24 czerwca br. powołał mjr. Wojciecha Lenza na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

Na podstawie art. 66 ust. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał z dniem 24 czerwca 2017 roku mjr. Wojciecha Lenza na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska
Zdjęcia: CZSW Warszawa

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej