W Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości. 163. funkcjonariuszy Służby Więziennej ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego otrzymało odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, szefowie pomorskich służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z gdańską Służbą Więzienna, a także przedstawiciele świata nauki, dyrektorzy i kapelani jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego.

Odznaczeni i awansowani

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada dla Służby Więziennej jest zawsze okazją do nadania oznaczeń i wyższych stopni służbowych. W uroczystościach uczestniczyli wyróżnieni funkcjonariusze z całego okręgu gdańskiego. 118 z nich otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe a 22 zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, które w imieniu Ministra Sprawiedliwości wręczył ppłk Adam Poćwiardowski.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica powołania do życia polskiego więziennictwa była okazją do szczególnego podziękowania funkcjonariuszom za ich służbę. Ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku wręczył 22 funkcjonariuszom pamiątkową odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa. Odznaka ta swoją formą nawiązuje do Odznaki jubileuszowej ustanowionej w 1929 roku z okazji 10-lecia Więziennictwa Polskiego.

Dwóch funkcjonariuszy zostało odznaczonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznaką „Semper Paratus” (Zawsze gotowy). Odznaczenie to przyznawane jest pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego.

List Generała

Podczas uroczystości, ppłk Adam Poćwiardowski odczytał list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, który w swoim przesłaniu do funkcjonariuszy tak pisał:

Współcześnie Ojczyzna wymaga od nas jedynie – i aż – pokornej służby, o której mówił Kardynał Stefan Wyszyński: „Jeżeli w czym mamy okazać sprawiedliwość ojczyźnie, to właśnie w tym, by nie odchodzić od niej w chwilach próby, ale mężnie stać na straży wspólnych nam wartości, wypracowanych przez wieki w pracy rolników, robotników i rzemieślników, mężów nauki, mistrzów i artystów, kapłanów i wychowawców, pracujących pługiem, młotem, piórem, żywym słowem i na kolanach”. Dlatego też dumny jestem z osiągnięć i dorobku Służby Więziennej. Formacji profesjonalnej, odpowiedzialnej, rzetelnej. Stojącej na straży najważniejszych wartości, które budują tożsamość narodową. Swoją codzienną pracą, służbą, oddaniem, dzień w dzień, umacniającej niepodległość i znaczenie państwa polskiego. Jestem przekonany, że właśnie w ten sposób należy utrwalać podwaliny państwa, których nigdy nie uda się już złamać, usunąć, zburzyć.

Więźniowie specjalni

Podczas uroczystości odbył się także pokaz filmu dokumentalnego „Więźniowie specjalni” zrealizowanego przy współpracy Służby Więziennej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a przedstawiającego historię i okoliczności pobytu w gdańskim areszcie przyszłego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz ówczesnego pułkownika Legionów Polskich Kazimierza Sosnkowskiego.

Odznaczenia związkowe

W tym roku podczas uroczystości zostały także wręczone odznaczenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Krzyż Zasługi NSZZ FiPW i Order 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyznaje Kapituła Odznaczeń i Orderów za wieloletnie pełnienie funkcji we władzach Związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych NSZZ FiPW, legitymowanie się długoletnim stażem związkowym, wykazywanie się inicjatywą wspierającą działalność Związku. A także wszystkim osobom aktywnie wspierającym działalność statutową Związku i członkom związków zawodowych skupionych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Decyzją Kapituły Odznaczeń i Orderów na wniosek Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Gdańsku 5 osób otrzymało Brązowy Krzyż Zasługi NSZZ FiPW a 39 osób otrzymało Order 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odznaczenia wręczyli Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW w Warszawie Kamil Bachanowicz w towarzystwie Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Gdańsku Jarosława Wodzińskiego.

Gratulacje i podziękowania

Na zakończenie spotkania Z-ca Dyrektora Okręgowego w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym oraz ich rodzinom za trud ciężkiej służby a także  podziękował wszystkim przybyłym gościom za obecność.

W swoim przemówieniu mówił:

Nasza służba nie jest pełniona w świetle i blasku reflektorów. To służba, która dla społeczeństwa jest najczęściej mało widoczna. Często – jak Państwo doskonale wiedzą – bywa także bardzo trudna, wymagająca specyficznych i niezwykle wysokich kwalifikacji zawodowych,  etycznych i moralnych oraz świetnych predyspozycji (…)

To niezwykle ważne, by w służbie było jak najwięcej ludzi – takich jak WY - bardzo dobrze przygotowanych, wysoko wykształconych i dbających o prestiż naszej formacji. To Wy, Szanowni Państwo - jesteście wizytówką Służby Więziennej. Wasza postawa przyciąga do nas ludzi Wam podobnych.

 

Film: Więźniowie specjalni
Zobacz także: Galeria


Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej