Akcja „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” służy propagowaniu honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwania nowych dawców krwi i szpiku kostnego wśród służb mundurowych.

W Polsce co godzinę stawiana jest diagnoza: nowotwór krwi, zwany potocznie białaczką. Dla wielu chorych jedyną szansą na uratowanie życia jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Celem akcji jest pomoc potrzebującym, propagowanie honorowego krwiodawstwa, jak również pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników cywilnych oraz członków ich rodzin.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, w porozumieniu z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku w dniach 06.12.2016r – 09.12.2016r zorganizował akcję „Dni Dawców Szpiku w AŚ w Gdańsku”. Akcja została zorganizowana i przeprowadzona we współpracy z Fundacją DKMS (Dynamic Kernel Module Support).

Podczas akcji wszyscy chętni, nie mający przeciwwskazań medycznych funkcjonariusze, pracownicy i emeryci oraz członkowie ich rodzin mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. W ciągu 4 dni akcji zgłosiło się 47 osób spełniających wymogi formalno – zdrowotne.

Organizatorzy akcji oraz nowo zarejestrowani potencjalni dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych mają świadomość, że znalezienie genetycznego bliźniaka jest bardzo trudne często, jest to także dla chorego i lekarzy wyścig z czasem. Dlatego kolejna akcja pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku oraz honorowych dawców krwi w Areszcie Śledczym w Gdańsku będzie kontynuowana.

Za wieloletnie zaangażowanie w propagowaniu honorowego krwiodawstwa, decyzją Kapituły Odznaki Honorowej PCK, Areszt Śledczy w Gdańsku został odznaczony Odznaką Honorową PCK IV stopnia. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

W Urzędzie Miasta w Malborku odbyła się natomiast Akademia Miejska Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, w której uczestniczyli m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej z malborskiej i sztumskiej jednostki penitencjarnej. W tym roku Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi otrzymał st. kpr. Wojciech Kamiński z malborskiej jednostki. Trzech funkcjonariuszy otrzymało wyróżnienia z rąk dyrektora jednostki, ppłk. Mirosława Burczyka. W malborskim zakładzie karnym Klub HDK PCK działa od 1993 r. Od tego czasu Honorowi Dawcy Krwi oddali prawie 400 litrów krwi. Klub HDK liczy sobie 24 członków.

W tym roku już po raz trzeci funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Malborku przystąpili do akcji "Nasza krew – nasza Ojczyzna". W listopadzie i grudniu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 3 w Malborku ustawiony był tzw. Krwiobus, czyli mobilny punkt poboru krwi, a przy jego obsłudze pomagali również krwiodawcy z klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Malborku.

Pod koniec listopada funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Braniewie wzięli udział z kolei w akcji zbiórki krwi zorganizowanej przez miejscową Komendę Powiatową.

Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej nie tylko aktywnie uczestniczyli w tegorocznej akcji „NASZE KREW –NASZA OJCZYZNA”, ale od wielu lat ratują ludzkie życie oddając krew potrzebującym.

Tekst : mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia : OISW Gdańsk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej