Minister Sprawiedliwości przyznał srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej dr. Karolowi Nawrockiemu, z którym gdańska Służba Więzienna od lat owocnie współpracuje.

O tę nagrodę wnioskował zastępca dyrektora okręgowego w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski. Medal wręczył nadzorujący więziennictwo wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w sali im. Lecha Kaczyńskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Dyrektor Nawrocki tak mówił:

Ta nagroda jest dla mnie rodzajem zobowiązania do dalszej współpracy reedukacyjnej i resocjalizacyjnej. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest wszędzie tam, gdzie opowiada się historię.

W uroczystościach uczestniczył wicewojewoda Michał Bąkowski i poseł Jan Kanthak. Służbę Więzienną reprezentowali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz oraz jego zastępca ppłk Adam Poćwiardowski.

Więcej informacji tutaj

 

Opracowanie: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: Mikołaj Bujak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej