7 grudnia 2017 r. płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku dokonali uroczystego otwarcia nowego stanowiska dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

W uroczystości otwarcia nowego stanowiska dowodzenia i monitoringu uczestniczyli przedstawiciele gdańskiego wymiaru sprawiedliwości, szefowie pomorskich służb mundurowych oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego, funkcjonariusze gdańskiego aresztu i wykonawcy inwestycji.

Misja

Podstawowym zadaniem Służby Więziennej jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez praworządne i humanitarne wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozbawionym wolności i wszystkim funkcjonariuszom w jednostce penitencjarnej.

Bezpieczeństwo

Budynek, w którym od dziś mieści nowoczesny punkt dowodzenia i monitoringu to jedna z wielu inwestycji, które systematycznie realizowane są w okręgu gdańskim, aby poprawiać bezpieczeństwo i warunki pełnienia służby funkcjonariuszy w jednostkach penitencjarnych. Zmodernizowany system telewizji przemysłowej oparty na nowoczesnych rozwiązaniach umożliwia funkcjonariuszom bardzo szybką identyfikację zagrożeń.

Uczestniczący w uroczystości płk Grzegorz Fedorowicz pogratulował gdańskiej Służbie Więziennej nowej inwestycji i podziękował za dotychczasowe zaangażowanie w realizację zadań służbowych, a szczególnie wdrażanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę społeczeństwa.

Nowoczesność

Płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku powiedział,

Podstawowym zadaniem Służby Więziennej jest zapewnienie ochrony społeczeństwu, a także bezpieczeństwa osób przebywających na terenie jednostki, w tym funkcjonariuszy i pracowników oraz osadzonych.

Nowoczesne stanowisko zapewni jeszcze bardziej sprawne zarządzanie nie tylko gdańskim aresztem, ale obejmuje dowodzenie wszystkimi jednostkami okręgu gdańskiego, a nowoczesny system monitoringu pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienie różnego typu zagrożeń.

Bardzo się cieszę, bo na tym mi szczególnie zależy, że dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawią się warunki pełnienia służby funkcjonariuszy, szczególnie działu ochrony.

Ppłk Artur Ostrowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, omówił realizację inwestycji oraz zaprezentował nowy system monitoringu.

Poświęcenia nowego stanowiska dowodzenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, który mówiąc o zadaniach Służby Więziennej przypomniał słowa św.Jana Pawła II na temat więźniów

„Jesteście osądzeni, ale nie potępieni”

Głównym wykonawcą inwestycji była Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: kpt. Marek Stuba, mjr Jan Wróbel

Panorama TVP Gdańsk 00:04:54 - 00:07:08

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej