Dziś o świcie na Westerplatte odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawicie najwyższych władz państwowych z premierem Mateuszem Morawieckim. Służbę Więzienną reprezentowali płk Andrzej Tesarewicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Uroczystości rozpoczęły się, jak co roku, tuż przed godz. 4:45 dźwiękiem syren alarmowych które rozbrzmiały z okrętów Marynarki Wojennej RP zacumowanych przy Westerplatte. W obchodach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, kombatanci i westerplatczycy, władze samorządowe oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Na Westerplatte znajdowała się Wojskowa Składnica Tranzytowa. O godzinie 4:45, 1 września 1939 roku, załoga niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein oddała pierwsze salwy w kierunku polskich żołnierzy stacjonujących na gdańskim półwyspie. Heroiczna obrona placówki, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego, stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej.

Premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia mówił:

Z roku na rok ubywa osób, które pamiętają tamte dni, tamten wrzesień. Z roku na rok jest coraz mniej naocznych świadków zbrodni, które rozpoczęły się już w pierwszych dniach wojny. Wojny, która rozpoczęła się wcześniej. Rozpoczęła się od paktu pomiędzy Józefem Stalinem a Adolfem Hitlerem 23 sierpnia 1939 roku. Wojny, która była największą hekatombą XX wieku. Jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości.

List prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Piotr Ćwik, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, prezydent napisał:

My, współcześni obywatele suwerennej Rzeczypospolitej, cieszymy się dzisiaj wolnością, bezpieczeństwem i wszelkimi swobodami właśnie dzięki temu, że oni wtedy, w godzinie najcięższej dziejowej próby, byli zawsze wierni ojczyźnie, i nigdy, nawet złożywszy broń, nie porzucili nadziei ani nie zaniechali starań o jej pełne wyzwolenie.

Jednym z punktów tegorocznych obchodów było zapalenie znicza pokoleń przez m.in. kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. Uczestnicy oddając hołd bohaterom września odmówili wspólną modlitwę za poległych a przed pomnikiem Obrońców Wybrzeża zostały złożone kwiaty.

Uroczystości na Westerplatte zakończył przelot samolotów Iskra.

 

Opracowanie: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mon.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej