Współpraca Służby Więziennej z Pocztą Polską rozpoczęła się niespełna 3 lata temu podpisanym porozumieniem w ramach programu "Pracy dla więźniów” w sprawie zatrudnienia przez Pocztę Polską 500 osadzonych z jednostek penitencjarnych w kraju.

Umowę w dniu 24 stycznia 2017 roku podpisali: gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski – Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Współpraca z Pocztą Polską w okręgu bydgoskim

Oddział Zewnętrzny w Strzelewie jest jedną z 19 jednostek penitencjarnych w Polsce, która współpracuje z Pocztą Polską w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. 13 lutego 2019 r. minęły dwa lata od kiedy skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie rozpoczęli pracę w Wydziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej w Lisim Ogonie, gdzie pracują przy opracowywaniu ładunków pocztowych, które każdego dnia trafiają do WERu. Na rzecz kontrahenta zatrudnionych jest 60 osadzonych, którzy każdego dnia w pracy przyjmują oraz segregują tysiące przesyłek, które następnie trafiają do odbiorców.

Realizacja założeń rządowego programu „Praca dla więźniów”

Popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród skazanych spełnia założenia programu "Praca dla więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie i tym samym dającym możliwość spłaty osadzonym posiadanych zobowiązań finansowych.

Obchody Dnia Łącznościowca z udziałem bydgoskiej, poznańskiej i gdańskiej Służby Więziennej

Na zaproszenie Przemysława Sypniewskiego – Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. delegacja funkcjonariuszy naszej formacji w składzie: ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, kpt. Waldemar Nowak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz reprezentująca płk. Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy – por. Agnieszka Wollmann, a także reprezentujący okreg gdański – ppłk Wojciech Lenz – Dyrektor Zakłądu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oraz reprezentujący okręg poznański – ppłk Bogumił Pachulski –  Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, w dniu 24 października br. uczestniczyła w uroczystych Obchodach Dnia Łącznościowca, czyli Święta Poczty  Polskiej. 

Podczas uroczystości, które odbyły się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe oraz medale pamiątkowe pracownikom Poczty Polskiej z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania odczytane zostały także listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawickiego, Marszałek Sejmu –  Elżbiety Witek oraz Marszałka Senatu  –  Stanisława Karczewskiego. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Józef Ramlau złożył serdeczne gratulacje osobom uhonoorowanym odznaczeniammi państwowymi, resortowymi oraz medalami pamiątkowymi. Uroczystość pocztowców uświetnił koncert Capelli Bydgostiensis, bydgoskiego zespołu muzyki dawnej i współczesnej, zaliczanego do czołowych polskich orkiestr kameralnych oraz koncert akustyczny Kasi Wilk.

Dzień Łącznościowca jest obchodzony 18 października na pamiątkę powołania przez króla Zygmunta Augusta w 1558 r. instytucji publicznej przewożącej wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja.

 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: por. Agnieszka Wollmann/ Piotr Olkowski/ mł. chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej