7 kwietnia przypada Dzień Pracownika Służby Zdrowia. To doskonała okazja, aby zaznaczyć, że za murami zakładów karnych i aresztów śledczych swoją ciężką pracę wykonuje personel medyczny.

2 szpitale więzienne w okręgu bydgoskim

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego zlokalizowane są dwa szpitale – w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, a także jego pododdział zamiejscowy przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, gdzie znajduje się jedyny w kraju oddział ginekologiczno-położniczy (przez siedem ostatnich dekad ponad 2 tysiące kobiet urodziło swoje dzieci w warunkach izolacji więziennej). W pozostałych zakładach karnych znajdują się ambulatoria z izbami chorych. 
 
Kadra medyczna w okręgu bydgoskim liczy blisko 140 osób, wśród nich są lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni oraz personel medyczny.  Pomocy medycznej udzielają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjaliści, w tym: specjaliści chorób wewnętrznych, chirurdzy, stomatolodzy, neurolodzy, psychiatrzy, laryngolodzy, dermatolodzy, hepatolodzy, lekarz rehabilitacji, okuliści i pulmonolodzy.
 
Prawo do opieki medycznej

Główne zadanie szpitali więziennych to realizacja prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych, co wynika z ustawowego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej.

Trudna praca

Praca personelu medycznego w warunkach izolacji więziennej jest trudna i specyficzna. Personel medyczny każdego dnia podejmuje się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, a także niesie pomoc i nadzieję chorym. Do więzienia trafiają bardzo często osoby zaniedbane, z problemami zdrowotnymi spowodowanymi niehigienicznym trybem życia, które wymagają udzielenia pilnych konsultacji i pomocy. Realizacja usług medycznych w więzieniu ze względu na charakter populacji i duży odsetek osób wymagających opieki angażuje więc spore zasoby ludzkie oraz środki finansowe.

Trochę liczb

W 2020 roku w okręgu bydgoskim hospitalizowano łącznie 843 osadzonych w więziennych szpitalach. Poza tym 157 osadzonych hospitalizowanych było w pozawięziennych placówkach zdrowia. W roku ubiegłym udzielono łącznie 39 736 konsultacji lekarzy ambulatorium. To jednak nie jedyne konsultacje którym poddani byli osadzeni. Jako przykład można chociażby wymienić 7 510 udzielonych konsultacji lekarzy stomatologów, 971 konsultacji lekarzy chirurgów, oraz 699 konsultacji lekarzy okulistów.

 
38 pacjentów w 2020 roku objętych było leczeniem substytucyjnym tzn. farmakologiczną metodą leczenia osób z uzależnienia od opiatów, która w połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo skuteczności wśród wszystkich innych dostępnych form leczenia. 83 pacjentów leczonych było terapią antyretrowirusową (ARV). W 2020 roku zrealizowano 19 821 badań w więziennej służbie zdrowia, do których zaliczyć możemy: badania analityczne, radiologiczne, endoskopowe oraz badania USG.

Współdziałanie służby zdrowia z działem ochrony

Należy podkreślić, że pomoc medyczna wymaga bardzo ścisłego współdziałania z działem ochrony. Funkcjonariusze pionu ochrony realizują konwoje poza więziennymi murami. W ubiegłym roku 157 osadzonych z okręgu bydgoskiego było hospitalizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto 3 248 razy realizowano w stosunku do osadzonych badania w pozawięziennej służbie zdrowia.

Życzenia

Z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym oraz personelowi medycznemu pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do cierpiących, to nieodłączne wartości Waszej pracy. Życzymy pomyślności i wytrwałości w realizacji zawodowych zamierzeń, aby dalsza praca zawodowa stanowiła dopełnienie życiowych osiągnięć i dawała osobistą satysfakcję.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcie: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej