Dziś nikogo nie dziwią już widzenia skazanych z najbliższymi za pośrednictwem komunikatora Skype, ale jeszcze kilka lat temu czegoś takiego nie spodziewał się żaden z więźniów odbywający karę w polskim więzieniu.

Na początku był pilotaż... od tego czasu mięło już prawie 5 lat

Czegoś takiego nie spodziewał się żaden z więźniów odbywający karę w polskim więzieniu. W kwietniu i maju 2014 roku w 15 zakładach karnych w kraju skazani mogli pilotażowo korzystać ze skype. Przez internetowy komunikator w okręgu bydgoskim rozmawiali skazani z Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Po zakończeniu wstępnych testów zdecydowano, że "wirtualne widzenia" zostaną wprowadzone we wszystkich zakładach karnych. Stało się tak już 1 października 2014 roku. Od tego czasu minęło prawie 5 lat. Ta wówczas – nowatorska forma kontaktu skazanych z osobami z zewnątrz możliwa była do wprowadzenia dzięki zapisowi art. 105 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, który dopuszcza "inne środki łączności" (oprócz widzeń, korespondencji, rozmów telefonicznych, czy paczek i przekazów pieniężnych) w kontaktach skazanych z rodzinami i osobami bliskimi.

W jednostkach penitencjarnych w całym kraju zostały przygotowane odpowiednio wyposażone stanowiska komputerowe, z których skazani mogą korzystać oraz wprowadzono niezbędne zmiany w przepisach wewnętrznych jednostek, dotyczące realizowania połączeń i zasad nadzoru. Komputery ze Skype'em znajdują się w salach widzeń lub w wydzielonych pomieszczeniach.

Kto może korzystać z takiej formy kontaktu z najbliższymi?

Kontakt skazanego z rodziną za pomocą Internetu, traktowany jest jako uzupełnienie dotychczas realizowanych form kontaktu. Korzystanie z komunikatora internetowego wymaga zgody dyrektora jednostki i kierowane jest przede wszystkim do skazanych będących rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 15. Docelową grupę stanowią także osadzeni cudzoziemcy  oraz inni skazani, których rodziny i osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej, a ich sytuacja finansowa czy zdrowotna ogranicza możliwość przyjazdu na widzenia. Aby skorzystać ze Skypa skazany musi złożyć prośbę do dyrektora jednostki penitencjarnej, w której musi wskazać konkretną osobę, z którą chcą rozmawiać. Prośby skazanych o umożliwienie korzystania z połączenia internetowego są rozpatrywane indywidualnie, po dokładnym rozpoznaniu sytuacji osobistej skazanego.

Aktywne uczestniczenie w życiu rodziny oraz wspólne podejmowanie decyzji

Zamierzeniem projektu od samego początku była możliwość lepszego i częstszego kontaktu więźniów z rodzinami, bardziej aktywne uczestniczenie w życiu rodziny oraz wspólne podejmowanie decyzji, a także naprawianie relacji rodzinnych, czy też przygotowanie osadzonych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie po wyjściu na wolność.

Zależnie od typu zakładu karnego i kategorii więźniów skazani mogą skorzystać z komunikatora od jednego do kilku razy w miesiącu. Rozmowy mogą trwać od 15 minut do 1 godziny. Uzależnione to jest m.in. od możliwości technicznych oraz liczby skazanych przebywających w danym zakładzie karnym lub areszcie śledczym i chętnych do skorzystania z tej formy komunikacji.

 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: por. Elżbieta Kamińska/ por. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej