24 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość nadania sztandarów Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Aresztowi Śledczemu w Bydgoszczy, połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych i awansów.

Poświęcenie sztandarów

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja, którą koncelebrował Jan Tyrawa, Biskup Diecezji Bydgoskiej wraz z księdzem Adamem Jabłońskim, Naczelnym Kapelanem Więziennictwa.

Niech te sztandary staną się prawdziwym symbolem wspólnoty

- powiedział w biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Podczas mszy świętej dokonano uroczystego poświęcenia sztandarów.

Awanse i odznaczenia

Po poświęceniu sztandarów,  w Operze Nova miała miejsce uroczystość przyznania awansów i odznaczeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po złożeniu meldunku płk. Grzegorzowi Fedorowiczowi, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przez ppłk. Piotra Płotkę, Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy nastąpiło odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojska Polskiego w Bydgoszczy pod dowództwem mjr. Dominika Sierzputowskiego. Płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy witając gości przytoczył słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który stwierdził, że:

Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową.
 

Podczas uroczystości obecni byli, m.in.: Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, Adam Jaworski, Dyrektor Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Jarosław Szyszka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, sądownictwa oraz prokuratury, a także uczelni wyższych, fundatorzy, reprezentanci instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną oraz poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego.

Płk Grzegorz Fedorowicz pogratulował odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom dziękując za pracę i zaangażowanie w wypełnianiu służbowych obowiązków. W imieniu awansowanych wystąpiła mjr Magdalena Kuczek z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, która podziękowała za docenienie wysiłku jaki podejmują każdego dnia funkcjonariusze.

Ceremonia nadania sztandarów

Podniosłym momentem uroczystości było odczytanie aktów nadania sztandarów. Następnie wbicia gwoździ honorowych w drzewiec dokonali: płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Marian Sypniewski, działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i medalista olimpijski. Gwoździe przybili również sponsorzy, którzy swym wsparciem przyczynili się do organizacji tego wielkiego wydarzenia. Po tradycyjnym wbiciu gwoździ fundatorzy dokonali uroczystego wręczenia sztandarów płk. Grzegorzowi Fedorowiczowi, który przekazał sztandary płk. Jackowi Gościakowi oraz płk. Grzegorzowi Breitenbachowi, Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
Uroczystość zakończona została przemówieniami okolicznościowymi: Zbigniewa Ostrowskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Iwony Waszkiewicz, Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy, płk. Grzegorza Fedorowicza, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Adama Jabłońskiego, Naczelnego Kapelana Więziennictwa.

Zdjęcia mjr Mariusz Budny

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej