27 marca br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia przeprowadzili inspektorzy ITD, którzy podzielił się wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami służbowymi.

Szkolenie 

Efektem podpisanego porozumienia pomiędzy bydgoską Służbą Więzienną, a WITD w Gdańsku było przeszkolenie 23 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inauguracji szkolenia dokonał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Łukasz Baranowski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Szkolenie przeprowadzili inspektorzy ITD, którzy podzielili się ogromną wiedzą i doświadczeniem z dyspozytorami oraz kierowcami działów kwatermistrzowskich. 

Celem zorganizowanego szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z ruchem drogowym, budową pojazdów, kontrolą stanu technicznego oraz czasem pracy kierowcy. Podczas szkolenia zostały omówione także zagadnienia na podstawie aktualnych aktów prawnych, wykroczenia popełniane przez kierowców, przyczyny wypadków oraz opłaty drogowe i czas pracy kierowców. 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: ppor. Natalia Niema - Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej