To kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Służba Więzienna podejmuje szereg działań psychokorekcyjnych i edukacyjne dla sprawców przestępstw drogowych.

Trochę historii

Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych został zapoczątkowany w 1993 roku przez angielską organizację Road Peace. Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, jednocześnie stanowić odpowiedź na potrzebę ofiar wypadków drogowych, potrzebę upowszechnienia ich straty i cierpienia. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ustanowiły same ofiary zdarzeń drogowych. Z roku na rok rośnie liczba krajów, które włączają się w obchody tego dnia.

Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne i z pewnością traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający, a ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większy, że znaczna część ofiar to ludzie młodzi. Jednym z ważnych aspektów jest również to, że wielu zdarzeniom można zapobiec. Brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to z pewnością elementy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo. Bądźmy zatem odpowiedzialni na drodze.

Smutna statystyka i konsekwencje brawury oraz braku odpowiedzialności

Każdego dnia na świecie w wypadkach drogowych ginie około 4 tys. osób, a rannych i poszkodowanych można liczyć w setkach tysięcy. Rocznie w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad 1,2 mln osób. Na polskich drogach dziennie średnio ginie aż 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Wielu z nich pozostaje kalekami na całe życie i wymaga stałej opieki. Ci, którzy przeżyli wypadki drogowe jak i ich rodziny noszą duchowe zranienia i traumę po tragicznej stracie najbliższych, dlatego też apelujemy o rozsądek oraz rozwagę na drodze. Kształtujmy świadomość i przeciwdziałajmy zachowaniom niepożądanym, bo w konsekwencji możemy zderzyć się z rzeczywistością więzienną, która jest nieuchronnym następstwem brawury oraz braku odpowiedzialności, rozsądku, szacunku dla prawa i dla życia ludzkiego - następstwem przestępstwa i karą za jego popełnienie.

Działania podejmowane przez Służbę Więzienną

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego realizowane są programy psychokorekcyjne i edukacyjne dla sprawców przestępstw drogowych. Od początku roku odbyło się 39 edycji takich programów prowadzonych przez wychowawców, psychologów oraz terapeutów. Uczestniczyło w nich ponad 430 osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku lub kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

W Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych prowadzone są także prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, spotów filmowych, które zmuszają osadzonych do refleksji. Ich celem jest uzmysłowienie, że tragedia może dotknąć każdego z nas, wystarczy bowiem ułamek sekundy, chwila nieuwagi, jedna nieprzemyślana decyzja, która zmienia całe życie.

Oddziaływania wobec sprawców przestępstw drogowych w jednostkach okręgu bydgoskiego:

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie prowadzony jest program resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw drogowych pn. "Piłeś, nie jedź!". Ponadto podjęto działania na rzecz kampanii społecznej „Trzeźwe serce”. To projekt, który zakłada zmianę świadomości społecznej wobec kierujących pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Realizowany jest przez Fundację Sztuka Wyboru, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest zmiana postaw społecznych i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem zjawiska kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Na terenie fordońskiej jednostki penitencjarnej zrealizowano profilaktyczny materiał filmowy z udziałem skazanych za przestępstwa związane z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Przygotowany materiał filmowy zawierający wywiady ze skazanymi – sprawcami wypadków drogowych służy do szkoleń i prowadzenia debat w terenie przez Fundację Sztuka Wyboru.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjasztukawyboru.edu.pl/trzezweserce/index.php oraz https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Razem-dla-kampanii-spolecznej-Trzezwe-serce.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy prowadzony jest program "Prosta droga", realizowany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu dla sprawców wypadków, albo kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu realizowane są dwa programy psychokorekcyjne pn. "Włącz myślenie" oraz "Trzeźwi na drodze".

W Zkładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu cyklicznie prowadzony jest program resocjalizacyjny dla sprawców przestepstw droogowych pn. "Hiob". Ponadto w ramach programu terapeutycznego odbywają się dla skazanych zajęcia pn. "Bezpieczny kierowca" z wykorzystaniem alkogogli i projekcji filmów.

Zakład Karny w Inowrocławiu realizuje dwa programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych pn. "Piłeś, nie jedź" oraz "Hiob". Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu realizowany jest program pn. "Wozisz życie".

Zakład Karny w Koronowie realizuje program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178a kk o takiej samej nazwie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach reaizowany jest program pn. "Ocal życie".

Zarówno w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz Oddziale Zewnętrznym w Potulicach prowadzony jest program dla sprawców przestępstw komunikacyjnych pn. "Wyhamuj w porę".

Zakład Karny we Włocławku realizuje program psychokorekcyjny dla sprawców przestępstw drogowych z art. 178a kk pn. "Hiob".

 

Polecamy uwadze:

https://www.youtube.com/watch?v=FFf-kwfXxbA

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/17-listopada-to-swiatowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-wypadkow-drogowych/bhtq0rk?utm_source=Interakcja&utm_medium=Share&utm_campaign=BigShare&fbclid=IwAR3SLLMZ-XfYMyadhPxQLz1FVuEAM7OwbbguhKAL7IeBdut-yuiEvdHzskQ

 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Materiał filmowy: realizacja por. Marek Mikielewicz

Zdjęcie: por. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej