Funkcjonariusze z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi, ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

Idea honorowego krwiodawstwa

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Data obchodów nie jest przypadkowa, gdyż przypada w dzień urodzin austriackiego lekarza i patologa Karla Landsteinera, który w 1901 roku dokonał odkrycia grup krwi, za co został uhonorowany Nagrodą Nobla. Idea honorowego krwiodawstwa i jego promocja jest ważna dla wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Mundurowa krew

Funkcjonariusze naszej formacji systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa, angażują się we wszelkie inicjatywy związane z honorowym przekazywaniem krwi, zarówno prywatnie, jak i przez przyłączanie się do inicjatyw realizowanych w ramach służby. Co roku wspieramy m.in. wspólną akcję służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”.

Drogocenny dar życia

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie. W tegorocznej ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta naszej formacji oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej, która zorganizowana została w okresie od 21 stycznia br. do 23 marca br. w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego oddano łącznie 75 litrów 150 ml krwi. W akcji wzięło udział 167 krwiodawców.

Przykład bezinteresownej pomocy

Życie krwiodawców jest przykładem bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i jednocześnie dowodem na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne, a jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra.

Wśród funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego jest ponad 120 honorowych krwiodawców.

Odznaczenia ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są przyznawane tym dawcom, którzy oddali min. 20 litrów krwi lub równoważną jej ilość składników krwi i tym samym przyczynili się w wybitny sposób do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Wśród odznaczonych dawców znajdują się również funkcjonariusze okręgu bydgoskiego, których z roku na rok przybywa.

Krew – symbol życia, poświęcenia i bohaterstwa

Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli i są gotowi nieść pomoc innym ludziom, a oddanie krwi jest jednym z największych dowodów ludzkiej miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego.

Więcej informacji na temat Honorowego Krwiodawstwa w SW na stronie: https://sw.gov.pl/strona/popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej-popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej

 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia:  archiwum jednostek penitencjarnych OISW w Bydgoszczy 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej