Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy w ramach programu modernizacji Służby Więziennej otrzymali nową jednostkę broni, nowe umundurowanie MultiCam oraz nowy samochód.

Grupy Interwencyjne Służby Więziennej (GISW) powołane zostały przez Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej na podstawie zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 roku przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Niespełna rok później tj. 11 stycznia 2011 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych GISW, które funkcjonowało przez 9 lat. 11 sierpnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej wydał zarządzenie nr 58/2020 w sprawie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej określające szczegółowe zasady organizacji i zakres działania grup, zasady doboru oraz weryfikacji funkcjonaruszy. Zarządzenie okresliło również uzbrojenie, śropdki ochrony i odzież taktyczną oraz wzrór i spoósb noszenia oznak rozpoznawczych GISW. 

Gotowi na wszystko

Funkcjonariusze wchodzący w skład Grup Interwencjnych Służby Więziennej podejmują działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na co dzień głównym zadaniem GISW jest zapobieganie występowaniu zdarzeń nadzwyczajnych lub likwidacja ich skutków, m.in. poprzez prowadzenie codziennych czynności kontrolnych, takich jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy oraz osób przybywających na widzenia, realizacja konwojowania osadzonych o specjalnym statusie tzw. „niebezpiecznych” lub innych wymagających wzmożonych działań ochronnych, np. członków zorganizowanych grup przestępczych. Na mocy zarządzenia zostało powołanych 15 grup interwencyjnych, w skład których wchodzi po 16 funkcjonariuszy. Te etatowe, elitarne grupy naszej formacji funkcjonują na terenie całego kraju, a w tym roku obchodziły jubileusz 10-lecia powołania ich do funkcjonowania.

Profesjonaliści z pasją

Służą w nich specjalnie wyselekcjonowani, wszechstronnie wyszkoleni funkcjonariusze, posiadający odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, są to m.in. specjaliści od walki wręcz czy strzelectwa. Posiadają tytuły ratowników medycznych, ukończone kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas interwencji wykorzystują takie siły i środki, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno interweniującym funkcjonariuszom, jak i osadzonym. To funkcjonariusze wyselekcjonowani także pod względem psychologicznym i odporni na sytuacje stresowe. Muszą być przygotowani na różne trudne sytuacje. Są gotowi na wszystko.

Program modernizacji Służby Więziennej – nowoczesny sprzęt

Przekazanie funkcjonariuszom w październiku br. 5,56 mm karabinków Beretta wz. ARX 160 (11") zgodnie z normą uzbrojenia dla Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej to kontynuacja przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020. Wdrożenie programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. Nowe uzbrojenie i wyposażenie zdecydowanie poprawi sprawność i skuteczność działania funkcjonariuszy oraz zapewni bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Oprócz 5,56 mm karabinków Beretta wz. ARX 160 (11") na wyposażeniu grupy znajdują się także pistolety maszynowe 9 mm PM-06, strzelby powtarzalne kal. 12 mossberg, Walthery P99 oraz pistolety Glock 17. Funkcjonariusze GISW Bydgoszcz zostali wyposażeni także w nowe umundurowanie kamuflażowe MultiCam, które zastąpiło czarne mundury. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej otrzymała także nowy pojazd specjalny marki MAN TGE. 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: st. szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej