Wrzesień w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego kojarzy się ze światową akcją "Sprzątania Świata".

28. edycja „Sprzątanie świata - Polska 2021 - myślę, więc nie śmiecę"

Za nami 28. edycja Sprzątania Świata - Polska 2021. Funkcjonariusze Służby Więziennej w codziennej pracy z osadzonymi oprócz oddziaływań resocjalizacyjnych dążą do podniesienia ich poziomu świadomości ekologicznej, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.

Od 1994 roku, w trzeci weekend września sprzątamy Polskę w wielkim finale. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. To promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

"Myślę, więc nie śmiecę" oraz resocjalizacja przez ekologię

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wyruszyły w teren, aby likwidować dzikie wysypiska śmieci, sprzątać ulice, osiedla, parki oraz lasy. 

Ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej również włączyli się w akcję edukacji ekologicznej osadzonych. Motywowali ich do odpowiedzialnej segregacji odpadów, ale nie tylko. 

W codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze naszej formacji duży nacisk kładą na działania proekologiczne. W jednostkach skazani oprócz segregacji odpadów, uczą się zachowań chroniących przyrodę, zbierają nakrętki, kształtując tym samym świadomość ekologiczną oraz właściwe postawy społeczne.

W jednostkach penitencjarnych prowadzone są takie programy proekologiczne jak: „Okaż kulturę-dbaj o naturę” (ZK Nr 1 Grudziądz), "Ekologia w życiu człowieka" (ZK Inowrocław), "Z ekologią na Ty" (ZK Potulice, AŚ Bydgoszcz). 

Uczestnicy tych programów dowiadują się też, jak ich codzienne wybory wpływają na środowisko.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: Fundacja Nasza Ziemia, por. Karolina Goss 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej