212 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego oddało ponad 95 litrów krwi podczas akcji krwiodawstwa pod hasłem „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Mimo wszystko…

Funkcjonariusze naszej formacji systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa, angażują się we wszelkie inicjatywy związane z honorowym przekazywaniem krwi, zarówno prywatnie, jak i przez przyłączanie się do inicjatyw realizowanych w ramach służby. Tym razem nie mogło być inaczej. Mimo sytuacji epidemiologicznej zagrożenia COVID-19, funkcjonariusze jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego odwiedzili Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Drogocenny dar życia

Tegoroczna akcja zainicjowana została przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej z okazji święta naszej formacji. Akcja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, a jej celem była pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. Akcja trwała od 8 lutego do 19 marca br. Udział w niej wzięli mundurowi z Aresztu Śledczego w Bydgoszcz, Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, Zakładu Karnego nr 1 i 2 w Grudziądzu, Zakładu Karnego w Inowrocławiu, Zakładu Karnego w Koronowie, Zakładu Karnego w Potulicach oraz Zakładu Karnego we Włocławku i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Przykład bezinteresownej pomocy

Oprócz codziennych obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych funkcjonariusze Służby Więziennej nie pozostają obojętni i wspierają banki krwi, której nie może zabraknąć. Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew, dlatego też funkcjonariusze z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi. Dla bezpieczeństwa krwiodawców wprowadzono szczególne środki ostrożności, a wszystko po to, aby zapewnić osobom oddającym krew maksimum komfortu i zadbać o ich maksymalne bezpieczeństwo.

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego służbę pełni prawie 300 honorowych krwiodawców, którzy systematycznie oddają krew. Ta liczba z roku na rok się powiększa. Dla porównania w roku 2019 w naszych szeregach było 120 krwiodawców, dziś jest ich prawie 180 więcej.

Krew – symbol życia, poświęcenia i bohaterstwa

Z roku na rok przybywa w naszych szeregach funkcjonariuszy odznaczonych odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaki przyznawane są tym dawcom, którzy oddali min. 20 litrów krwi lub równoważną jej ilość składników krwi. Tym samym przyczynili się w wybitny sposób do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. To przykład bezinteresownej pomocy i jednocześnie dowód na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne. Jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra.

Tylko w tym roku dwóch kolejnych funkcjonariuszy z: Zakładu Karnego w Potulicach oraz Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu otrzymało w/w wyróżnienie.

Warto również dodać, że w celu jak najlepszej koordynacji regularnego zasilania banków krwi oraz propagowania honorowego krwiodawstwa przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu powstał Klub Honorowych Dawców Krwi. To pierwszy taki klub w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy. W tym roku planowane jest powstanie drugiego takiego klubu w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu.
 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: por. Michał Brzóska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej