25 lipca obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To dobry moment na dokonanie rachunku sumienia i odpowiedź na pytanie: czy ja mogę tak o sobie powiedzieć? To także kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy.

Wystarczy sekunda

Sekunda. Może mniej. I nagle świat świat staje na głowie. Śmierć. Tragedia rodziny ofiary. Pozbawienie wolności sprawcy. Tragedia jego rodziny. Jedna sekunda przez którą cierpi mnóstwo osób. Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne i z pewnością traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający, a ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większy, że znaczna część ofiar to ludzie młodzi. Jednym z ważnych aspektów jest również to, że wielu zdarzeniom można zapobiec.

Konsekwencje brawury oraz braku odpowiedzialności

Główne przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa, niedostosowanie prędkości i nieprawidłowe wyprzedzanie. Wciąż zbyt dużo kierowców prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, co stanowi przestępstwo z artykułu 178 Kodeksu Karnego.

Przyczyną wielu wypadków są także drobne grzechy kierowców: rozmowa przez telefon, pisanie smsa. Ta z pozoru niewinna czynność czasem wystarczy, by odwrócić uwagę na sekundę. Tą decydującą sekundę, po której nie ma już odwrotu. Za więzienne mury trafiają nie tylko osoby, które prowadziły pod wpływem alkoholu. Są też tacy, którzy spowodowali tragiczny w skutkach wypadek przekraczając dozwoloną prędkość.

Św. Krzysztof – patron kierowców

Brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to z pewnością elementy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo. Bądźmy zatem odpowiedzialni na drodze. Apelujemy o rozsądek oraz rozwagę na drodze. Kształtujmy świadomość i przeciwdziałajmy zachowaniom niepożądanym, bo w konsekwencji możemy zderzyć się z rzeczywistością więzienną, która jest nieuchronnym następstwem brawury oraz braku odpowiedzialności, rozsądku, szacunku dla prawa i dla życia ludzkiego - następstwem przestępstwa i karą za jego popełnienie.

Działania podejmowane przez Służbę Więzienną

Służba Więzienna podejmuje szereg działań psychokorekcyjnych i edukacyjnych dla sprawców przestępstw drogowych.

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego prowadzone są także prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, spotów filmowych, które zmuszają osadzonych do refleksji. Ich celem jest uzmysłowienie, że tragedia może dotknąć każdego z nas, wystarczy bowiem ułamek sekundy, chwila nieuwagi, jedna nieprzemyślana decyzja, która zmienia całe życie.

Oddziaływania wobec sprawców przestępstw drogowych w jednostkach okręgu bydgoskiego:

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy prowadzony jest program "Prosta droga". Z kolei Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie prowadzony jest program resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw drogowych pn. "Piłeś, nie jedź!".

W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim prowadzony jest program „Prosta droga – stop promilom”.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu dla sprawców wypadków, albo kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu realizowane są dwa programy psychokorekcyjne pn. "Włącz myślenie" oraz "Trzeźwi na drodze". Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Grudziądzu cyklicznie prowadzony jest program resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw drogowych pn. "Hiob". Ponadto w ramach programu terapeutycznego odbywają się dla skazanych zajęcia pn. "Bezpieczny kierowca" z wykorzystaniem alkogogli i projekcji filmów.

Zakład Karny w Inowrocławiu realizuje dwa programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych pn. "Piłeś, nie jedź" oraz "Hiob". Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu realizowany jest program pn. "Wozisz życie".

Zakład Karny w Koronowie realizuje program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178a kk o takiej samej nazwie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach realizowany jest program pn. "Piłeś nie jedź".

Zakład Karny w Kwidzynie realizuje program psychokorekcyjny dla sprawców przestępstw drogowych z art. 178a kk pn. "Hiob".

Zakład Karny w Sztumie realizuje program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178a kk o takiej samej nazwie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Malborku realizowany jest program o nazwie „Świadomy kierowca”.

Polecamy także uwadze:

Wypadki drogowe w Kujawsko-Pomorskiem. Zwykle za tę tragedię ktoś odpowiada i trafia za kraty - Gazeta Pomorska

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmannn

Zdjęcia:

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej