Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy szkolą pracowników ochrony i wychowawców czterech Zakładów Poprawczych w zakresie samoobrony oraz profesjonalnego obezwładniania agresywnych wychowanków.

Porozumienia z Zakładami Poprawczymi

Działania podjęte przez płk Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wpisują się w ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy". Niespełna dwa lata temu, 7 grudnia 2017 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy podpisał porozumienia z Dyrektorami Zakładów Poprawczych w Koronowie, Nowem, Świeciu i Szubinie. Przedmiotem podpisanych porozumień jest realizacja przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej dla pracowników ochrony oraz wychowawców z Zakładów Poprawczych szkoleń podnoszących ich umiejętności w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, technik samoobrony, algorytmów bezpieczeństwa, a także reagowania w sytuacjach kryzysowych typu bunt, zabarykadowanie się nieletnich itp. Wykwalifikowani funkcjonariusze GISW dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z pracownikami w/w zakładów poprawczych. Inicjatywa przeszkolenia pracowników ochrony z samoobrony pojawiła się, w związku z odnotowanymi przypadkami napaści i agresywnych zachowań podopiecznych zakładów poprawczych w stosunku do pracowników tych jednostek.

Wielowymiarowa pomoc

Funkcjonariusze naszej formacji szkolą pracowników nie tylko z technik przymusu bezpośredniego oraz profesjonalnego obezwładniania agresywnych wychowanków, ale także ze sposobów wzajemnego ubezpieczania się, alarmowego powiadamiania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, sposobów przeprowadzania kontroli osobistej oraz pobieżnej. Zainteresowanie pracowników jest duże, a dzięki organizowanym szkoleniom pracownicy zakładów poprawczych podnoszą swoje kompetencje i czują się bezpieczniej w pracy.

Zawsze gotowi

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej liczy 16 funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią obowiązki służbowe w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Pozostają do dyspozycji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy. Funkcjonariusze posiadają odpowiednie przeszkolenie, czyli ukończony kurs instruktorów samoobrony.

Warto dodać że podobne szkolenia w latach ubiegłych funkcjonariusze GISW przeprowadzili dla ratowników medycznych w ramach zawartego wówczas porozumienia z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zorganizowana akcja wpisuje się w kampanię społeczną „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Zdjęcie: sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej