Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu bydgoskiego aktywnie uczestniczyli w obchodach święta Wojska Polskiego.

 

    W Grudziądzu uroczystość patriotyczna z wojskową asystą honorową z okazji święta Wojska Polskiego odbyła się 13 sierpnia na Rynku Głównym. Poprzedziła ją msza św. w intencji ojczyzny, która została odprawiona w Bazylice Kolegiackiej z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego. Delegacja Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu złożyła wiązankę pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Rynku Głównym w Grudziądzu.
    14 sierpnia br. uroczystą zbiórką w parku Solankowym w Inowrocławiu rozpoczęły się  obchody święta Wojska Polskiego. W ceremonii udział wzięła ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

    Delegacja Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu na czele z mjr Anną Kryczką, Zastępcą Dyrektora uczestniczyła w miejskich uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Centralne uroczystości odbyły się na rynku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, gdzie zgromadzone delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Obchody poprzedziła msza święta w Bazylice kolegiackiej pw. św. Mikołaja.
    W związku z obchodami święta Wojska Polskiego delegacja Aresztu Śledczego w Bydgoszcz, na czele której stał z-ca dyrektora mjr Radosław Matarewicz, uczestniczyła we mszy świętej w Kościele Garnizonowym w intencji Wojska Polskiego.
    W nakielskiej farze p.w. św. Wawrzyńca odbyła się msza święta z udziałem władz samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji społecznych. Służbę Więzienną reprezentował mjr Jakub Niekrasz z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy świętej złożono wieńce pod Pomnikiem Katyńskim.
    Toruńskie uroczystości rozpoczęła odprawiona w Kościele Garnizonowym Msza Święta w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego. Następnie torunianie mogli podziwiać defilujących wojskowych oraz poczty sztandarowe i przedstawicieli służb mundurowych, którzy zmierzali  pod Pomnik Artylerii Polskiej. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje, złożyły kwiaty pod pomnikiem Artylerii Polskiej. Toruński areszt reprezentował por. Mariusz Cychowski oraz poczet sztandarowy.
    15 sierpnia br.  pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na placu Wolności we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji święta Wojska Polskiego. U stóp pomnika delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Zakład Karny we Włocławku reprezentował kpt. Krzysztof Ziętara - dyrektor włocławskiej jednostki penitencjarnej.
    Uroczystości związane z obchodami święta Wojska Polskiego w Chojnicach, w których  planowany był  udział dyrektora Aresztu Śledczego w Chojnicach zostały odwołane w związku z piątkową nawałnicą i jej tragicznymi skutkami.  

Tekst: ppor. K. Słowińska, ppor. A. Szatkowska, kpt. S. Kłosiński, por. R. Grabski, por. P. Kurzyna, por. G. Szmyt. st. kpr. T. Seroczyński
Zdjęcia: Z. Kubisz ("Kurier Nakielski"), A. Zakrzewski („Nowości”), szer. Ł. Lewandowski,

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej