1 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

 

Akt powołania dyrektorowi Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu wręczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Jacka Gościaka .

Dyrektor Generalny z dniem 1 lutego br. na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu mjr. Arkadiusza Gościnnego.


 

Tekst mjr Mariusz Budny

Zdjęcia: Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej