Wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego, militaryzacja jednostki i jej wzmożona ochrona, to wyjściowy scenariusz dla realizowanych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu manewrów specjalistycznych.

Do udziału w ogólnopolskich ćwiczeniach  ,,Jesień 2017” przeprowadzonych  w dniu 27 października,  wytypowano 15 jednostek penitencjarnych, po jednej z każdego okręgowego inspektoratu służby więziennej. Celem manewrów była kontrola sprawności działania funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także współpraca z innymi służbami:  Policją, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Grudziądzu.

Korzystając z transmisji za pomocą kamer monitoringu w więzieniach w całej Polsce, Dyrektor Generalny Służby Więziennej "na żywo" obserwował realizację ćwiczeń  w poszczególnych jednostkach penitencjarnych.

Trzy sytuacje kryzysowe

1. Pożar budynku administracji. Akcję gaśniczą początkowo prowadziła drużyna strażaków złożona z funkcjonariuszy SW. Następnie przybywają zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które wspierają gaszenie pożaru i  ewakuację funkcjonariuszy z zagrożonego budynku.

2. Skazani, namówieni przez osoby demonstrujące na ulicy obok jednostki penitencjarnej, odmawiają zejścia z placu spacerowego. Do akcji wkraczają więzienni negocjatorzy. Część skazanych decyduje się na dobrowolne opuszczenie placu spacerowego. Pozostali osadzeni zostają  sprowadzeni przez zorganizowane grupy funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przy wsparciu Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Bydgoszczy.

3. Na teren jednostki  wjeżdża policyjny konwój. W samochodzie przewożeni byli agresywni osadzeni, którzy nie wykonywali  poleceń funkcjonariuszy. Jeden z policyjnych konwojentów został ranny. Ratownicy  medyczni w więzieniu udzielają mu pomocy, a zbuntowani osadzeni zostają wyprowadzeni z samochodu konwojowego, przez zorganizowane grupy funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przy wsparciu Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Bydgoszczy.

Współdziałanie służb

Obserwatorami realizowanych ćwiczeń byli  dyrektorzy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na czele z Dyrektorem Okręgowym ppłk Jackiem Gościakiem, komendanci wojewódzcy i miejscy  Państwowej Straży Pożarnej i Policji,  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Komendant  Straży Miejskiej w Grudziądzu.

Podsumowanie manewrów

Realizowane ćwiczenia dały możliwość weryfikacji przyjętych w jednostce procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i oceny sposobu działania uczestniczących w nich funkcjonariuszy  i  są bazą do dalszego doskonalenia podejmowanych przez służbę działań.

 

Tekst : mjr Tomasz Trzebiatowski

Zdjęcia st. szer. Marcin Nowicki

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej