Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-specjalnych zorganizowanych przez Akademię Ratowniczą RENEGADE/SAREX-23.

Największe wydarzenie ratownicze w kraju 

W Porcie Łeba odbył się IV Wielki Piknik służb ratowniczych pod hasłem ,,Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX-23’’. Uczestnicy byli świadkami największych ćwiczeń służb mundurowych w kraju. Jest to największe wydarzenie tego typu w kraju, gromadzące wszystkie służby odpowiadające za bezpieczeństwo oraz ratownictwo w ramach struktur cywilnych, mundurowych i wojskowych.

W trakcie spotkania można było podziwiać pojazdy, stoiska, pokazy i wziąć udział w warsztatach wielu służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo Państwa.

W ramach współpracy Służby Więziennej z Akademię Ratowniczą RENEGADE/SAREX-23 ośmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzących w skład GISW Bydgoszcz, z sekcji III i IV stacjonującej na co dzień w Zakładzie Karnym w Sztumie oraz w Areszcie Śledczym w Gdańsku wzięło udział w ćwiczeniach taktyczno-specjalnych. Mundurowi zaprezentowali m.in. sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. 

W sobotnim pikniku wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju, w tym za działania ratownicze, poszukiwawcze, poszukiwawczo-ratownicze, m. in. Służba Więzienna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz WOPR i Ratownictwo Medyczne.

Głównym celem pikniku było zaprezentowanie sił zbrojnych RP i poszczególnych służb mundurowych jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Uczestnicy prezentowali pracę służb działających na co dzień pod presją czasu i w poczuciu odpowiedzialności za ludzkie życie. Sobotniemu wydarzeniu w Porcie Łeba towarzyszyły liczne atrakcje w postaci pokazów ratowniczych, pożarniczych i antyterrorystycznych, warsztatów, konkursów i zabaw dla dzieci.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Jan Mosiński- Poseł na Sejm RP, Rzecznik Praw Dziecka, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, TVP Info, Polska Agencja Prasowa, Vixon Media.

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej podczas wykonywania codziennnych obowiązków służbowych muszą być przygotowani na każdy możliwy scenariusz. Mundurowi wchodzący w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podejmują działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na co dzień głównym zadaniem GISW jest zapobieganie występowaniu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym lub likwidacji ich skutków, m.in. poprzez prowadzenie codziennych czynności kontrolnych, takich jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy oraz osób przybywających na widzenia, realizacja konwojowania osadzonych o specjalnym statusie tzw. „niebezpiecznych” lub innych wymagających wzmożonych działań ochronnych, np. członków zorganizowanych grup przestępczych.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej