Gen. Andrzej Leńczuk - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz ppłk. Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczyli w centralnych obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, które odbyły się w Bydgoszczy.

Medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, skąd odbył się przemarsz pocztów sztandarowych (w tym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy), orkiestry wojskowej, kompanii honorowych oraz zaproszonych gości na Stary Rynek w Bydgoszczy, gdzie podczas uroczystego apelu nastąpiło wręczenie odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas uroczystości Służbę Więzienną reprezentował gen. Andrzej Leńczuk - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz ppłk. Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Współpraca pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej, a jednostkami penitencjarnymi okręgu bydgoskiego

W ramach zawartych porozumień pomiędzy dyrektorami jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, a dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy osadzeni z czterech jednostek regionu (AŚ w Bydgoszczy, ZK w Bydgoszczy-Fordonie, ZK nr 1 w Grudziądzu oraz ZK w Potulicach) zatrudnieni są na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako pracownicy gospodarczy. Osadzeni wykonują głównie prace remontowe pomieszczeń biurowych w urzędach skarbowych na Kujawach i Pomorzu.

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.
 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej