Od 17 kwietnia współpracę podlaskiej Służby Więziennej oraz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku określa nowo podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Analiza dotychczasowej, dobrze układającej się współpracy pozwoliła na rozszerzenie jej o nowe zadania.

Wczoraj w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotrem Kondraciukiem a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciechem Orłowskim. Porozumienie przewiduje między innymi możliwość inicjowania wspólnych działań, takich jak ćwiczenia, szkolenia oraz wymiana doświadczeń i rozwiązań koncepcyjnych czy proceduralnych wykorzystywanych w codziennej służbie. Strony w ramach porozumienia mogą udostępniać sobie bazę szkoleniowo-dydaktyczną a także wspólnie wykorzystywać posiadany sprzęt do kontroli oraz psy służbowe celem realizacji ustawowych zadań obu formacji.

Porozumienie podpisane pomiędzy OISW a IAS w Białymstoku jest wynikiem kilkuletniej, dobrze układającej się współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami. Poszerzenie zakresu działania o nowe możliwości pozwoli funkcjonariuszom obu stron na jeszcze lepsze realizowanie zadań służbowych. Pozwoli też na szersze wykorzystywanie w codziennej służbie dobrych praktyk i doświadczeń partnerskich.

tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej