Zakres, formy i kierunki współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej były przedmiotem spotkania dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka z dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk. dr. hab. Tomaszem Kośmiderem 10 lutego 2017 roku.

W trakcie dyskusji określono wymiar wspólnych działań obejmujących między innymi możliwość odbywania praktyk przez studentów Akademii w jednostkach służby penitencjarnej, wsparcie procesu dydaktycznego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego przez pracowników Służby Więziennej, a także organizowanie sympozjów i seminariów naukowych poruszających problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy: Aresztu Śledczego w Giżycku - mjr Waldemar Plaga i Zakładu Karnego w Białymstoku - por. dr Mariusz Kuryłowicz.

link do źródła wiadmości:

http://www.wbn.akademia.mil.pl/aktualnosci-wbn/wspolpraca-wbn-z-okregowym-inspektoratem-sluzby-wieziennej-w-bialymstoku.html

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej