27 marca o godzinie 13.00 w siedzibie OISW w Białymstoku miała miejsce uroczystość związana z powołaniem nowego Szefa podlaskich więzienników, pułkownika Piotra Kondraciuka. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

W uroczystej odprawie wzięli udział między innymi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński,  Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski oraz kilkudziesięciu przedstawiciel kierownictwa podlaskich służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego, instytucji rządowych oraz kierownictwo i funkcjonariusze białostockiej Służby Więziennej. Podczas uroczystości Minister Zieliński zwrócił uwagę na widoczne efekty działającego od roku programu "Praca dla więźniów", w postaci zwiększenia zatrudnienia skazanych w polskich więzieniach. Zapowiedział również wdrożenie w niedalekiej przyszłości programu modernizacji Służby Więziennej. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku gratulował powołania na to stanowisko oraz życzył wielu sukcesów zawodowych.

Wojewoda podlaski dziękując za zaproszenie podkreślił rolę władz rządowych oraz samorządów w procesie zatrudniania skazanych do pracy, zwłaszcza tej nieodpłatnej na rzecz lokalnej społeczności. Odprawa była okazją do prezentacji nowych wyzwań stawianych Służbie Więziennej, oczekiwań kierownictwa Służby oraz najważniejszych kierunków działań naszej formacji na najbliższe lata. Płk Kondraciuk przedstawił główne założenia oraz najważniejsze cele, które będzie realizował piastując stanowisko dyrektora okręgowego. W trakcie uroczystości podpisanie zostało również porozumienie w sprawie nieodpłatnej pracy skazanych pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku. Porozumienie przewiduje kierowanie do prac społecznych związanych z usuwaniem skutków nagłych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz klęsk żywiołowych.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście zapoznani zostali z warunkami oraz najważniejszymi przepisami regulującymi funkcjonowanie Zakładu Karnego w Białymstoku.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej